Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 september 1999

Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen, partijbureau, Eerste- en Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs week 38

vrijdag 17 september


Bijeenkomst : lunchbijeenkomst

Deelname : Peter Rehwinkel

Tijd : 13.30 - 15.00 uur

Plaats : Utrecht, Paushuize, Pausdam 10

Onderwerp : verhouding tussen het bestuur en de bestuursrechter
Organisatie : Universiteit Utrecht/Instituut voor Staats- en Bestuursrecht


Bijeenkomst : jaarlijks Statenconcert

Deelname : Peter Rehwinkel

Tijd : 19.45 uur

Plaats : Haarlem, Concertgebouw, Klokhuisplein 2
Organisatie : Gedeputeerde Staten van Noord-Holland


Bijeenkomst : werkbezoek Nederlands Instituut voor mediakunst Monte Video
Deelname : Judith Belinfante

Tijd : 15.00 uur

Plaats : Amsterdam, Keizersgracht 264

Onderwerp : kennismaking, rondleiding en opening tentoonstelling
Organisatie : Nederlands Instituut voor mediakunst Monte Video


Bijeenkomst : persconferentie

Deelname : Karin Adelmund en Rick van der Ploeg, stas OCW
Tijd : 12.30 uur

Plaats : Den Haag, Nieuwspoort

Onderwerp : OC en W begroting (Prinsjesdag)
Organisatie : ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Nadere info : afd. Voorlichting OCW


Bijeenkomst : persconferentie

Deelname : Tineke Netelenbos, minister V&W
Tijd : 13.30 uur

Plaats : Den Haag, Nieuwspoort

Onderwerp : Verkeer en Waterstaat begroting (Prinsjesdag)
Organisatie : ministerie van Verkeer en Waterstaat
Nadere info : afd. Voorlichting V&W


Bijeenkomst : werkbezoek/overleg

Deelname : Saskia Noorman en José Smits

Tijd : 13.30 uur

Plaats : Utrecht, RELAN-kantoor, Winthontlaan 171 Onderwerp : CWI
Organisatie : Saskia Noorman


Deelname : Wouter Bos

Tijd : hele dag

Plaats : projecten bij diverse bedrijven
Onderwerp : jurylid IT award 99

Organisatie : Computable/FenIT


Bijeenkomst : slotwoord symposium

Deelname : Geke Faber, stas LNV

Tijd : vanaf 15.00 uur

Plaats : Breslandse Bos (omgeving Delft)
Onderwerp : "bomen voor burgemeesters"

Organisatie : Staatsbosbeheer

Nadere info : afd. Voorlichting LNV

zaterdag 18 september


Bijeenkomst : voorbereidende bijeenkomsten

Deelname : Jan Pronk, minister VROM

Plaats : Genève

Onderwerp : milieu en Handel

Nadere info : Persvoorlichting en Externe Betrekkingen, ministerie van VROM, mevr. Borst, tel. 070- 3393957


Bijeenkomst : inleiding werkconferentie

Deelname : Saskia Noorman

Tijd : 10.00 - 12.30 uur

Plaats : Friesland, Oudeschoot, Zalencentrum de Posthoorn, Marktweg 2
Onderwerp : invulling en uitwerking van CWI's
Organisatie : Partij van de Arbeid, afd. Heerenveen en Weststellingwerf en het politiek platform de Wâlden


Bijeenkomst : jubileumconcert Nederlandse Groep van Vioolmakers
Deelname : Rick van der Ploeg, stas. OCW

Tijd : 20.15 uur

Plaats : Amsterdam, Concertgebouw, Grote Zaal
Organisatie : Nederlandse Groep van Vioolmakers
Nadere info : afd. Voorlichting OCW

maandag 20 september


Bijeenkomst : forumdiscussie tijdens PvdA thema-avond
Deelname : Khadija Arib

Tijd : 20.00 uur

Plaats : Hoogeveen, Het Knooppunt, Jan Dekkerstraat 1b
Onderwerp : thuiszorg

Organisatie : PvdA-Hoogeveen


Bijeenkomst : opening tentoonstelling UNICEF

Deelname : Eveline Herfkens, minister OS

Tijd : 14.00 uur

Plaats : Den Haag, Perszaal Ministerie BuZa
Onderwerp : Rechten van het kind

Nadere info : afdeling Voorlichting OS


Bijeenkomst : aanbieden rapport stichting Cultuur en Fiscus
Deelname : Rick van der Ploeg, stas. OCW

Tijd : 14.00 uur

Plaats : Den Haag, Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7

Organisatie : Ministerie van Financiën

Nadere info : afdeling Voorlichting OCW

dinsdag 21 september


Bijeenkomst : PRINSJESDAG

woensdag 22 september


Bijeenkomst : ontbijtbijeenkomst KPMG

Deelname : Wouter Bos

Tijd : 7.15 - 9.30 uur

Plaats : Amersfoort, Congrescentrum 'De Eenhoorn', Koningin Wilhelminalaan 33

Onderwerp : miljoenennota

Organisatie : KPMG


Bijeenkomst : inontvangstneming Wereldbevolkingsrapport
Deelname : Eveline Herfkens, minister OS

Tijd : 11.00 uur

Plaats : Den Haag, Perscentrum Nieuwspoort
Organisatie : World Population Foundation

Nadere info : afd. Voorlichting OS


Bijeenkomst : opening Rembrandtentoonstelling
Deelname : Rick van der Ploeg, stas. OCW

Tijd : 18.00 - 20.00 uur

Plaats : Den Haag, Mauritshuis

Organisatie : Mauritshuis

Nadere info : afdeling Voorlichting OCW


Bijeenkomst : opening Nederlands Film Festival
Deelname : Rick van der Ploeg, stas. OCW

Tijd : 20.00 uur

Plaats : Utrecht, Jaarbeurs

Organisatie : Stichting Nederlands Filmfestival
Nadere info : afdeling Voorlichting OCW


Bijeenkomst : forum bij Nationaal Internet Congres
Deelname : Marja Wagenaar

Tijd : 16.00 uur

Plaats : Amsterdam, RAI

Onderwerp : maatschappelijke effecten van de digitale snelwegen

Organisatie : Media Development Europa b.v.


Bijeenkomst : forum/discussie

Deelname : Bert Middel

Tijd : 7.00 - 9.30 uur

Plaats : Emmen, De Muzeval, Boerenmarkeweg 43
Onderwerp : miljoenennota

Organisatie : Industriekring Emmen

donderdag 23 september


Bijeenkomst : Op weg naar huis

Deelname : José Smits

Tijd : 15.30 - 17.30 uur

Plaats : Den Haag, VNO/NCW-gebouw

Onderwerp : het volume in de WAO

Organisatie : Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid
Nadere info : ---ONDER VOORBEHOUD---

vrijdag 24 september


Bijeenkomst : inleiding

Deelname : Geke Faber, stas. LNV

Tijd : 10.30 - 17.30 uur

Plaats : Texel, NIOZ-gebouw, veerhaven 't Horntje,
Onderwerp : jaarlijkse kringdag vooer vrouwelijke lokale bestuurders

Organisatie : Gemeente Texel

Nadere info : afdeling Voorlichting LNV


Bijeenkomst : uitreiking Awards

Deelname : Geke Faber, stas. LNV

Tijd : 18.30 uur

Plaats : Frederiksoord

Onderwerp : Eurosite Management en Nature-2000 Award
Organisatie : Staatsbosbeheer

Nadere info : afdeling Voorlichting LNV


Bijeenkomst : debat

Deelname : Nebahat Albayrak

Tijd : 19.30 uur

Plaats : Nijmegen, KUN

Organisatie : Katholieke Universiteit


Bijeenkomst : uitreiking Talens palet voor
amateurschilderkunst

Deelname : Rick van der Ploeg, stas. OCW
Tijd : 15.30 uur

Plaats : Utrecht, Jaarbeurs

Organisatie : Stichting Talens Palet

Nadere info : afdeling Voorlichting OCW


Bijeenkomst : opening landelijk GOA-congres

Deelname : Karin Adelmund, stas. OCW

Tijd : 9.30 uur

Plaats : Amersfoort, Tulip Inn, Stichtse Rotonde 11
Onderwerp : 'Breed en Effectief'

Organisatie : CPS Onderwijsontwikkeling en Advies
Nadere info : afdeling Voorlichting OCW


Bijeenkomst : inleiding 'wet-en regelgeving dienstbaar aan vernieuwing

Deelname : José Smits

Tijd : 9.30 - 11.30 uur

Plaats : Apeldoorn, Congrescentrum, Orpheus
Onderwerp : Anders samen leven

Organisatie : Sociaal Pedagogische Dienst Veluwe

zaterdag 25 september


Bijeenkomst : PvdA-gewest Noord-Holland

Deelname : Jet Bussemaker

Tijd : 10.30 - 12.30 uur

Plaats : Amsterdam, Aristozalen, Sloterdijk
Onderwerp : prinsjesdag in Noord-Holland

Organisatie : PvdA-Gewest Noord-Holland

zondag 26 september


Bijeenkomst : opening politieke seizoen met Derde Wegdiscussie
Deelname : Jet Bussemaker

Tijd : 14.30 - 16.30 uur

Plaats : Amsterdam, Partijbureau

Organisatie : PvdA-JS

maandag 27 september


Bijeenkomst : inleiding 'Op weg naar Tampere'
Deelname : Dick Benschop, stas. BuZa

Tijd : 13.50 - 14.50 uur

Plaats : Den Haag, Instituut Clingendael, Clingendael 7
Nadere info : afd. Voorlichting BuZa


Bijeenkomst : hearings bedrijfsprojecten i.h.k.v. IT Award '99
Deelname : Wouter Bos

Tijd : 13.00 uur

Plaats : Rijswijk

Organisatie : Computable/FenIT

Deel: ' Activiteitenkalender PvdA-bewindspersonen '
Lees ook