Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 16 maart 2000

Activiteiten van de PvdA-bewindspersonen, partijbureau, Eerste- en Tweede-Kamerleden en Europarlementariërs week 12

Vrijdag 17 maart


Bijeenkomst : werkbezoek Noord-Holland

Deelname : Judith Belinfante, Margreeth de Boer, Wouter Gortzak en Jaap Jelle Feenstra
Tijd : 10.00 - 17.00 uur

Plaats : Amsterdam ZO

Onderwerp : grote stedenbeleid

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : werkbezoek Noord-Brabant

Deelname : Dick de Cloe, Rob van Gijzel en Usman Santi
Tijd : 10.00 - 17.00 uur

Plaats : Helmond en Deurne

Onderwerp : diverse onderwerpen

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : opening forum NVR

Deelname : Max van den Berg

Tijd : 11.00 uur

Plaats : Den Haag, Laan van Meerdervoort 77

Bijeenkomst : bezoek aan EKWC

Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW

Tijd : 13.15 uur

Plaats : Den Bosch, Zuid Willemsvaart 215
Organisatie : Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC)
Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : bezoek aan Design Academy

Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW

Tijd : 15.00 uur

Plaats : Eindhoven, Emmasingel 14

Organisatie : Design Academy

Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : mini-conferentie

Deelname : Harm Evert Waalkens

Tijd : 13.30 uur

Plaats : Maasdam

Onderwerp : Akkerbouwgebied in gebruik voor ruimtebeleving
Organisatie : Rietgors, Stichting voor Agrarisch Natuurbeheer in de Hoeksche Waard


Bijeenkomst : opening tentoonstelling

Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW

Tijd : 16.00 uur

Plaats : Den Haag, Volksbuurtmuseum, Hobbemastraat 120
Organisatie : Het Volksbuurtmuseum

Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Zaterdag 18 maart


Bijeenkomst : Alumnia/ Marokkaanse hoogopgeleiden
Deelname : Khadija Arib

Tijd : 18.00 uur

Plaats : Rotterdam

Onderwerp : emancipatie van Marokkanen binnen de Nederlandse samenleving

Organisatie : Alumnia


Bijeenkomst : spreken op Wereld Water Forum

Deelname : Jan Pronk, minister VROM

Tijd : 9.00 uur

Plaats : Den Haag, Nederlands Congres Centrum
Organisatie : Wereld Water Forum

Nadere info : afdeling voorlichting VROM


Bijeenkomst : 1e prik van Nationale Natuurschoonmaakdag
Deelname : Geke Faber, stss. LNV

Tijd : 10.00 - 12.00 uur

Plaats : Noordwijk, Jachthaven, Van Berckelweg
Organisatie : Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Nadere info : afdeling voorlichting LNV


Bijeenkomst : Gewestelijke ledenvergadering

Deelname : Peter Rehwinkel

Tijd : 12.00 uur

Plaats : 's-Gravenpolder, Dorpshuis, Ons Dorpsleven, Poelvoordestraat 3
Onderwerp : Cie. Elzinga, sponsoring politieke partijen, tegoetkoming studiekosten
Organisatie : PvdA-gewest Zeeland

Zondag 19 maart


Bijeenkomst : paneldiscussie bij Wereld Water Forum
Deelname : Geke Faber, stss. LNV

Tijd : 9.45 - 10.30 uur

Plaats : Den Haag, Nederlands Congres Centrum
Organisatie : Wereld Water Forum

Nadere info : afdeling voorlichting LNV

Maandag 20 maart


Bijeenkomst : slottoespraak bij congres Nederlands Participatie Instituut

Deelname : Ad Melkert

Tijd : plm. 17.00 uur

Plaats : Den Haag, Nieuwe kerk

Organisatie : Nederlands Participatie Instituut

Bijeenkomst : werkbezoek Friesland

Deelname : Annet van der Hoek en Bert Middel
Plaats : Leeuwarden

Onderwerp : economische ontwikkeling en
maatschappelijke opvang

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : ontmoeting met Wereldnatuurfonds
Deelname : Dorette Corbey

Tijd : 15.00 uur

Plaats : Brussel


Bijeenkomst : inleiding/discussie

Deelname : Bert Middel

Tijd : 19.30 uur

Plaats : Kollummerpomp, YMCA Centrum, Slikweg 2
Onderwerp : asielbeleid in Nederland

Organisatie : VVD-afdeling Ameland


Bijeenkomst : werkbezoek aan Ons Middelbaar Onderwijs
Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW

Tijd : 10.30 uur

Plaats : Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 125
Organisatie : Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Bijeenkomst : opening basisschool De Meander

Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW

Tijd : 14.00 uur

Plaats : Oosterhout, De Meander, Frits van Egterstraat 1
Organisatie : Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout
Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Dinsdag 21 maart


Bijeenkomst : jaarvergadering AIACE

Deelname : Michiel van Hulten

Tijd : 11.00 uur

Plaats : Den Haag, Hotel Mercure

Onderwerp : hervorming EU


Bijeenkomst : belastingplan 2001

Deelname : Wouter Bos

Plaats : Apeldoorn

Organisatie : Abva/Kabo

Woensdag 22 maart


Bijeenkomst : persconferentie

Deelname : Geke Faber, stss. LNV

Tijd : 10.00 - 11.00 uur

Plaats : Den Haag, Perscentrum Nieuwspoort
Onderwerp : Gewasbescherming 2000

Nadere info : afdeling voorlichting LNV


Bijeenkomst : Nationale Boomfeestdag

Deelname : Geke Faber, stss. LNV

Tijd : 12.00 - 15.30 uur

Plaats : Vleuten

Organisatie : Stichting Nederlandse Boomfeestdag
Nadere info : afdeling voorlichting LNV


Bijeenkomst : opening debat

Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW

Tijd : 16.45 uur

Plaats : Den Haag, Nieuwspoort

Onderwerp : Cultuureducatie, franje of fundament?
Organisatie : Koorenhuis

Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : IPO-conferentie

Deelname : Willem Herrebrugh

Tijd : 9.15 - 14.00 uur

Plaats : Rozendaal, Résidence Roosendaal, Beekhuizenseweg 1

Onderwerp : samenstelling van waterschapsbesturen in de 21e eeuw

Organisatie : Provincie Drenthe
Donderdag 23 maart


Bijeenkomst : conferentie project Trillium

Deelname : Khadija Arib

Tijd : 9.30 - 13.00 uur

Plaats : Den Haag, Nieuwspoort

Onderwerp : innovatie en kwaliteitsverbetering pleegzorg

Bijeenkomst : discussie

Deelname : Harm Evert Waalkens

Tijd : 16.00 uur

Plaats : Wageningen, WICC, Lawickse Allee 9
Onderwerp : ketenomkering in de mest

Organisatie : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG)

Bijeenkomst : belastingplan 2001

Deelname : Wouter Bos

Tijd : 19.30 - 10.00 uur

Plaats : Helmond

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : conferentie 'Interactief Taalonderwijs in Balans'

Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW

Tijd : 10.00 uur

Plaats : Arnhem, Papendal, Papendallaan 3
Organisatie : Nederlands Expertise Centrum

Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Vrijdag 24 maart


Bijeenkomst : Inleiding bij conferentie
'Gelderse Stedelijke Ontwikkeling'

Deelname : Marijke van Hees en Margreeth de Boer
Plaats : Ede

Onderwerp : stedelijke ontwikkelingsbeleid


Bijeenkomst : werkbezoek Zeeland

Deelname : Gerrit Schoenmakers, Willie Swildens en Harm Evert Waalkens

Onderwerp : diversen

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : werkbezoek Overijssel

Deelname : Sharon Dijksma en Laurette Spoelman
Tijd : 10.30 - 17.30 uur

Plaats : Haaksbergen

Onderwerp : diversen

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : congres AVS 'Talentmanagement'

Deelname : Karin Adelmund, stss. OCW

Tijd : 14.30 uur

Plaats : Nieuwegein, De Blokhoeve, Blokhoeve 1
Organisatie : Algemene Vereniging Schoolleiders in het Primair Onderwijs

Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : toespraak bij conferentie
125 jaar bestaan Toneelschool

Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW

Tijd : 14.00 uur

Plaats : Amsterdam, Jodenbreestraat 3

Organisatie : Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Nadere info : afdeling voorlichting OCW


Bijeenkomst : inontvangstneming boek 'Museumarchitectuur als spiegel van de samenleving'

Deelname : Rick van der Ploeg, stss. OCW

Tijd : 16.00 uur

Plaats : Rotterdam, Nederlands Architectuur Instituut
Organisatie : Boekmanstichting en NAI

Nadere info : afdeling voorlichting OCW

Zaterdag 25 maart


Bijeenkomst : werkconferentie Kompas 2003

Deelname : Marijke van Hees, Mariëtte Hamer en Karin Adelmund

Tijd : 10.00 - 15.30 uur

Plaats : Zaandam, R.O.C.-Zaanstad, Cypressehout 100
Onderwerp : De tussenstand; Evaluatie en strategie
Organisatie : PvdA/OIP


Bijeenkomst : PvdA conferentie Toekomst van een Sociaal Europa
Deelname : Jet Bussemaker, Ieke van den Burg, Klaas de Vries en Dick Benschop,

Tijd : 13.00 - 17.00 uur

Plaats : Den Haag, Haagse Hogeschool,
Johanna Westerdijkplein 75

Onderwerp : Europa is meer markt dan munt

Organisatie : PvdA-Eurodelegatie


Bijeenkomst : 'Een koffertje voor Den Haag'

Deelname : Judith Belinfante en Rick van der Ploeg
Tijd : 15.00 uur

Plaats : Amsterdam, Felix Meritus, Keizersgracht 324
Onderwerp : multiculturele samenleving

Organisatie : PvdA


Bijeenkomst : Rotterdamse Ondernemersprijs

Deelname : Wouter Bos

Tijd : 18.00 - 22.00 uur

Plaats : Rotterdam, De Doelen


Bijeenkomst : speech en discussie bij Publieksdag Raad van Kerken

Deelname : Eveline Herfkens, minister OS

Tijd : 10.00 uur

Plaats : Utrecht, Ontmoetingscentrum 'In de Driehoek' Willemsplantsoen 1c

Onderwerp : jubilee 2000/schuldenproblematiek
Organisatie : Raad van Kerken

Nadere info : afdeling voorlichting OS


Bijeenkomst : forum discussie bij symposium

Deelname : Dick de Cloe en Peter Rehwinkel
Tijd : 10.00 - 12.00 uur

Plaats : Den Haag, Spui Theater

Onderwerp : aanbevelingen cie. Elzinga

Organisatie : PvdA-afdeling Den Haag,
werkgroep Bestuur en financiën

Maandag 27 maart


Bijeenkomst : inleiding bij jaarconferentie
'Academisch kwartier maken'

Deelname : Ad Melkert

Tijd : 14.20 uur

Plaats : Amsterdam, Sonesta Hotel

Organisatie : VSNU


Bijeenkomst : werkbezoek aan Maatwerk

Deelname : Klaas de Vries, minister SZW

Tijd : 15.00 - 17.00 uur

Plaats : Helmond

Nadere info : afdeling voorlichting SZW

7

Deel: ' Activiteitenkalender PvdA-bewindspersonen '
Lees ook