Rijksuniversiteit Groningen


RUG werkbalk
Reacties op DEZE pagina 11 jun 2002

Agenda
universitaire evenementen

< week terug <

van de volgende week

WEEK 24/25 PERIODE 13 tot en met 21 juni


* ACTIVITEITEN

* TENTOONSTELLINGEN

* NADERE INFORMATIE

---

ACTIVITEITEN

13 juni
Openbare meesterklas Literatuurkritiek. Kees Fens geeft onderricht in het schrijven van recensies. Plaats: Harmoniegebouw, zaal H12.025, Oude Kijk in 't Jatstr. 26, Groningen. Tijd; 20.00-22.00 uur.

13 juni
Promotie: C.G. van El, wijsbegeerte. Proefschrift: Figuraties en verklaringen. Stijlgebonden schoolvorming in de Nederlandse sociologie na '1968'. Promotor: prof.dr. D.L. Pels. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 14.15 uur.

13 juni
Promotie: C.J. Pen, ruimtelijke wetenschappen. Proefschrift: Wat beweegt bedrijven? Besluitvormingsprocessen bij bedrijfsverplaatsingen. Promotor: prof.dr. P.H. Pellenbarg. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 16.00 uur.

13 juni
Studium Generale. Lezing door dr. Marta Kirejczyk. Titel: Burgers, experts en stamcellen: Een vergelijking tussen publieke debatten in Groot-Brittannië en Nederland. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 15.00-17.00 uur.

13 en 14 juni
Presentatie videocollectief. Jan de Ruiter. Zelfgemaakte korte films worden op deze avond getoond. Plaats: USVA, Munnekeholm 10 Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: 2,80.

14 juni
Promotie: mw. M. Everts, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Selective delivery of dexamethasone to inflamed endothelium via e-selection. Promotores: prof.dr. D.K.F. Meijer en prof.dr. L.F.M.H. de Leij. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

14 juni
Studium Generale. Lezing door Anne H. Ehrlich & Sergey P. Kapitza. Titel: Global Population Growth, Education and a Sustainable World. Plaats: Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen. Tijd: 20.00-22.00 uur.

14 juni
Promotie: J.A. Postigo, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: In vivo analysis of Trk receptor signalling in the mouse nervous system. Promotor: prof.dr. W. Kruijer. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 14.15 uur.

15 juni
Danstheater Zazu. "Zus of Zo" Voor iedereen vanaf 8 jaar. Choreografie: Jenny Wilson. Plaats: Universiteitstheater, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 Groningen. Tijd: 14.30 en 19.00 uur. Toegang: 7,--, kinderen 4,50.

15 juni
Cursuspresentatie jazzdans/moderne dans. Evelien Broere/Joan Kruk. Plaats: USVA, Munnekeholm 10 Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: 2,80

17 juni
Promotie: mw. I.S. Zuhorn, medische wetenschappen. Proefschrift: On the mechanism of cationic amphiphile-mediated gene delivery. Promotores: prof.dr. D. Hoekstra en prof.dr. J.B.F.N. Engberts. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

17 juni
Promotie: mw. J.A. de Hullu, medische wetenschappen. Proefschrift: Innovations in treatment of vulvar cancer. Promotores: prof.dr. A.G.J. van der Zee en prof.dr. J.G. Aalders. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

17 en 18 juni
Balletschool Lan Danse. "Presentatie Musical klas". Twintig talentvolle leerlingen presenteren nu een medley van verschillende musical-fragmenten. Plaats: Universiteitstheater, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: 5,--.

18 juni
Afscheidssymposium professor Wil Konings. Titel: Molecular and structural basis and transport processes across biological membranes. Plaats: Biologisch Centrum, Kerklaan 14, Haren.

19 juni
Promotie: B. Sorgdrager, medische wetenschappen. Proefschrift: Potroom asthma. Prevention and prognosis of occupational asthma in aluminium potroom workers. Promotores: prof.dr. J.G.R. de Monchy en prof.dr. F.J.H. van Dijk. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

19 juni
Promotie: mw. J.M. Smit, medische wetenschappen. Proefschrift: Mutational analysis of receptor interaction and membrane fusion activity of Sindbis virus. Promotor: prof.dr. J.C. Wilschut. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

19 en 20 juni
Theatergroep Paneel. "Storm in een glas water" R. Spijkervrouw. Massahysterie kan soms rare vormen aannemen. Plaats: Universiteitstheater, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: 4,50.

20 juni
Promotie: I. Czachez, godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. Proefschrift: Apostolic commission narratives in the Canonical and Apocryphal acts of the Apostles. Promotores: prof.dr. G.P. Luttikhuizen en prof.dr. J.N. Bremmer. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

20 juni
Studium Generale: Filosofie in de frontlinie. Maatschappelijke aspecten van biotechnologie. Spreker: prof. Lubbert Dijkhuizen. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 15.00-17.00 uur.

21 juni
Promotie: RL. Halbersma, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Geometry of strings and branes. Promotor: prof.dr. E.A. Bergshoeff. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

21 juni
Openbare lezing door prof.dr. Renate Blumenfeld-Kosinski (University of Pittsburgh). Een lezing in het kader van de workshop The prime of their lives. Plaats: Open universiteit, Oude Boteringestraat 24, Groningen. Tijd: 15.30 uur.

21 juni
Promotie: M. van den Heuvel, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Non-haem ligands as functional templates for peptide attachment - towards artificial peroxidases. Promotores: prof.dr. R.M. Kellogg en prof.dr. B.L. Feringa. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.


TENTOONSTELLINGEN.

Een drukte van belang, werk van Groningse drukkers en uitgevers. De tentoonstelling in samenwerking met de Groninger archieven is onderdeel van de manifestatie De Magie van het boek. Tot en met 23 juni. Plaats: Universiteitsmuseum, Zwanestraat 33, Groningen. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur (feestdagen gesloten).

Anatomisch Museum heeft tot doel de bezoeker inzicht te verschaffen in de ontwikkeling en de bouw van het menselijk lichaam. Met preparaten, schedels, skeletten en modellen worden de onderhuidse geheimen van de mens ontsluierd. Het museum bevindt zich in een unieke en authentieke staat. Openingstijden: zondag- en woensdagmiddag van 12.00-16.00 uur. Plaats: Oostersingel 69, Groningen


---

NADERE INFORMATIE
Voorlichting & PR, telefoon (050)363 54 46 of vpr@bureau.rug.nl

In de AGENDA worden alleen universitaire evenementen opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Aankondigingen inleveren uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor de week van verschijnen:

* per e.mail: VPR@BUREAU.RUG.NL

* per fax naar (050)363 63 00 o.v.v. UK-Agenda of
* per post naar Voorlichting en PR, UK-Agenda, Postbus 72, 9700 AB Groningen

Deel: ' Activiteitenkalender Rijksuniversiteit Groningen '
Lees ook