Gemeente Den Haag

2003-03-14: 19 maart activiteitenmarkt 'Onderwijs en Welzijn in Dialoog'

---

Op woensdag 19 maart 2003 wordt de activiteitenmarkt 'Onderwijs en Welzijn in dialoog' georganiseerd. De markt is bedoeld voor alle medewerkers van Haagse scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Pierre Heijnen, wethouder onderwijs, opent de middag om 13.15 uur.

De markt bestaat uit drie onderdelen. Er is een doorlopende informatiemarkt waar een groot aantal Haagse instellingen hun producten en diensten voor scholen presenteren. Scholen kunnen de materialen inzien en vervolgafspraken maken.

Daarnaast worden er themagesprekken gehouden, waarin scholen en organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport met elkaar een dialoog aangaan. De vraag 'Wat kunnen scholen en organisaties voor elkaar betekenen bij het vergroten van ontwikkelingskansen van leerlingen?' staat hierbij centraal. De thema's uit 'Samen Scholen', het lokaal onderwijsplan 2002-2006, komen aan bod, evenals alle facetten van de brede buurtschool.

Tenslotte is er de themazaal 'normen en waarden', met als slogan 'Dat zien we graag in Den Haag'. In deze themazaal worden veelbelovende projecten gepresenteerd over het werken aan normen en waarden op school.

Veel medewerkers van Haagse scholen en instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport zijn betrokken bij de Verlengde Schooldag. De Verlengde Schooldag bestaat in Den Haag dit jaar tien jaar, daarom krijgt de markt een feestelijk tintje. Wethouder Heijnen neemt onder meer een 'Verlengde Schooldag activiteitenmap' voor het schooljaar 2003-2004 in ontvangst en snijdt een grote Verlengde Schooldag-taart aan.

De activiteitenmarkt vindt tussen 13.00 en 17.00 uur plaats in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag en is vrij toegankelijk. De activiteitenmarkt 2003 is een initiatief van de Haagse culturele, welzijns- en sportinstellingen die deelnemen aan het Overkoepelend Welzijns Overleg (OWO). Deze instellingen ontwikkelen hun aanbod van producten en diensten binnen de kaders van het lokaal onderwijsplan. De organisatie van de markt is in handen van Centrum 16/22, in opdracht van de gemeente Den Haag, dienst OCW.

last update: 14-3-2003 15:03:09 ;pag.: 18978; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Deel: ' Activiteitenmarkt 'Onderwijs en Welzijn in Dialoog' in Den Haag '
Lees ook