Language: NL Ministerie van Buitenlandse zaken België

Category: Communiqué Date: 04/07/02

Activiteitenverslag 2001 Ministerie van Buitenlandse Zaken

Brussel, 04.07.2002

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn eerste jaarverslag klaar. Het biedt een uitgebreid overzicht van de activiteiten die het Ministerie ontplooide tijdens het afgelopen jaar. Voor Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel wil dit verslag een antwoord zijn op de vele tekenen van belangstelling voor internationale aangelegenheden die het Ministerie dagelijks ontvangt. Het zal ook de dialoog met de civiele maatschappij en met de burgers rond internationale thema's verrijken met meer diepgang en kwaliteit en zodoende leiden tot een beter wederzijds begrip.

2001 stond in het licht van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zodat de Europese actualiteit in dit eerste verslag centraal staat. Maar als geen ander departement werkt het Ministerie op het raakvlak waar nationale en internationale invloeden en belangen elkaar raken en wederzijds be=EFnvloeden. De inzet van de Belgische diplomatie in Afrika en het Midden-Oosten, en het ijveren voor vrede en veiligheid binnen internationale organisaties zoals de VN en NAVO vormen hiervan de illustratie.

Verder gaat aandacht naar de dienstverlening aan de Belgen in het buitenland en naar de bevordering van de Belgische economische belangen. De kerncijfers over het Belgische diplomatieke en consulaire netwerk en over het departement worden eveneens weergegeven.

Het verslag kan geraadpleegd worden op de website www.diplobel.org van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een exemplaar in taal naar keuze (Nederlands, Frans, Engels, Duits) kan aangevraagd worden per e-mail aan peggy.vits@diplobel.fed.be.

Deel: ' Activiteitenverslag 2001 Ministerie van Buitenlandse Zaken Belgie '
Lees ook