p e r s b e r i c h t
1 mei 1999

nationaal comiti 4 en 5 mei:
actualiteit oorzaak van accentverschuivingen in programma 5 mei 1999

gezien het voortduren van het gewapende conflict op de balkan, waarbij nederland als navo partner ook betrokken is, en de ingrijpende gevolgen daarvan voor zovele mensen, heeft het nationaal comiti 4 en 5 mei besloten tot enkele accentverschuivingen in haar verschillende programma's op 5 mei aanstaande.

het comiti acht het herdenken van onze oorlogsslachtoffers op 4 mei en het vieren van onze vrijheid op 5 mei even actueel als in voorgaande jaren. sinds de tweede wereldoorlog is het nog geen vrede geweest. ook op dit moment zijn er nog tientallen kleinere en grotere conflicten gaande.
juist omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, zijn wij in nederland dankbaar met de in 1945 herwonnen vrijheid. het is meer dan de moeite waard om deze vrijheid te blijven koesteren, te onderhouden en te delen met anderen. 4 en 5 mei zijn de uitgelezen data om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar en kostbaar is.

dansmanifestatie afgelast, concert aangepast het huidige conflict op de balkan treft veel nederlanders diep, niet in de laatste plaats omdat er zoveel beelden op televisie te zien zijn die door velen worden geassocieerd met de tweede wereldoorlog. gezien deze gevoeligheden acht het comite het minder gepast om, wat betreft de eigen activiteiten op 5 mei, uitbundige feestelijkheden te organiseren die niet in een inhoudelijke context worden aangeboden en die niet op speciaal daarvoor ingerichte locaties worden georganiseerd.


-de start van de nationale viering van de bevrijding vindt 's ochtends plaats in assen, en zet het inhoudelijke thema van de dag neer in een gevarieerd programma. dit evenement wordt om die reden niet gewijzigd.


-de dansactiviteit, gebaseerd op de choreografie van itzik galili op het thema kort-kort-kort-lang (morseteken van v, symbool voor vrede en vrijheid) wordt gehandhaafd tijdens start van de nationale viering van de bevrijding in assen, tijdens de bevrijdingsfestivals en tijdens de afsluitende manifestatie in amsterdam. alleen de dansmanifestatie die om 13.00 uur was gepland in het centraal station van utrecht wordt wel afgelast, omdat deze niet in een inhoudelijke context en niet op een speciaal daarvoor ingericht terrein zou worden aangeboden.


-tijdens het concert op de amstel, dat de nationale viering van de bevrijding afsluit, is de programmering aangepast. het eerder geprogrammeerde uitbundige slot met twee musicalstukken, wordt vervangen door meer ingetogen muziek, waaronder het intro van het requiem van mozart.
ook het traditionele lichtvuurwerk aan het slot, maakt plaats voor het ontsteken van het motto 'vrijheid maak je met elkaar'. dit avondconcert wordt rechtstreeks op tv uitgezonden.

bevrijdingsfestivals: meer inhoud
de dertien bevrijdingsfestivals gaan door. de verschillende organisaties van deze regionale festivals leggen nog meer dan in andere jaren de nadruk op het belang van vrijheid en de noodzaak je daar actief voor in te zetten. met verschillende podiumacts, creatieve activiteiten en in de aankleding van de festivalterreinen zal het bijzondere karakter van deze festivals extra worden benadrukt. zo zal het bevrijdingsfestival zwolle het terrein aankleden met witte vlaggen om een 'time out' te symboliseren, een plek voor de mensen om tot bezinning te komen over oorlog, onderdrukking en vrijheid.
verschillende festivals organiseren ook een speciaal moment om de bezoekers te laten stilstaan bij hoe bevoorrecht we in nederland zijn met onze vrijheid en de vraag te stellen wat ieder van ons doet om deze in stand te houden. voor onszelf en voor anderen. tussen de muziekoptredens door, worden speciale spots gedraaid waarin radiofragmenten uit verschillende crisisgebieden op de wereld verwerkt zijn. ook worden op meerdere bevrijdingsfestivals inzamelingsacties ten behoeve van warchild georganiseerd.

omdat de koninklijke landmacht twee van de drie eerder beschikbaar gestelde helikopters nodig heeft voor humanitaire acties op de balkan, kan alleen skik zijn tournee langs vier bevrijdingsfestivals in een helikopter afleggen.
acda en de munnik en de groep romio worden voor hun tournees verplaatst met busjes die onder begeleiding van de marechaussee de afstanden zullen overbruggen. alleen leeuwarden valt om deze reden buiten te boot en zal niet meer door de r&b groep romio aangedaan kunnen worden. gelukkig is de andere bekende nederlandse r&b groep dignity bereid gevonden hun plaats in leeuwarden in te nemen.

waardig karakter
met bovenstaande aanpassingen verwacht het nationaal comiti 4 en 5 mei dat de 5 e mei 1999 op waardige wijze 'gevierd' kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met verleden en heden en we ons eens te meer realiseren dat vrijheid alleen met elkaar tot stand kan worden gebracht.

Deel: ' Actualiteit oorzaak accentverschuivingen programma 5 mei '
Lees ook