De verpakking of de inhoud. Waar stem je op?


Actualiteitencollege door politiek historicus Harm Kaal

NIJMEGEN, 20120813 -- Stem je op de vorm of op de inhoud? Ben je gevoelig voor het politieke mediageweld? Een dag na de verkiezingsdebatten op tv vertelt Harm Kaal, politiek historicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, alles over de relatie tussen media, taal en politiek.

Politieke partijen proberen weer zoveel mogelijk stemmen te winnen met stevige uitspraken in de pers, spotjes en lijsttrekkersdebatten op tv. Soundbites en oneliners zijn belangrijker dan de inhoud van de politieke boodschap, de toon is hard en de politici schikken zich naar de wetten van de media-logica. Vooral populistische politici lijken hierin erg bedreven te zijn.

Hebben de media de regie of zijn het toch de politici die aan de touwtjes trekken? En welke inzichten biedt het mediaoptreden van politici ons in de relatie tussen politiek en kiezer?

Marcel Becker, filosoof aan de Radboud Universiteit Nijmegen, interviewt Harm Kaal en Leon Wecke, polemoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, opent met een column.

Dinsdag 11 september 2012, 12.45 - 13.45 uur,
Hal Erasmusgebouw,
Radboud Universiteit Nijmegen,
Erasmusplein 1.

www.ru.nl/sp/verkiezingen

Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Dit is een programma van het Soeterbeeck  Programma en VOX van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Deel: ' Actualiteitencollege politiek historicus Kaal aan Radboud Universiteit '
Lees ook