Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'


* Nederlandse regering moet haar steun aan Amerikaanse aanval op Irak staken

* Platform tegen Amerikaanse wapentransporten door Nederland
* PvdA steunt demonstratie aanstaande zaterdag: Platform verwacht oproep PvdA achterban

Utrecht, 19 maart 2003 - Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is ondubbelzinnig tegen nieuwe Amerikaanse militaire transporten over Nederlands grondgebied. Dit toestaan zou in feite de Amerikaanse oorlogspolitiek ondersteunen. Wat betreft de positie van de PvdA verwelkomt het Platform de afwijzende houding van Wouter Bos in de Tweede Kamer en zijn steun voor de demonstratie aanstaande zaterdag in Amsterdam. De consequentie hiervan is dat de PvdA haar achterban oproept om te komen demonstreren en dat er ook duidelijkheid wordt geschapen in de formatiebesprekingen. Het is immers onaanvaardbaar dat de Amerikaanse regering Nederland ziet als een bondgenoot in haar onrechtmatige aanvalsoorlog.

Steun van vakbonden

Het Platform juicht het toe dat de besturen van de twee grootste FNV bonden ABVAKABO en Bondgenoten delegaties zullen sturen die aan de demonstratie zullen deelnemen: ,,We zijn blij dat de discussie in de FNV Federatieraad nu zover is gevorderd dat de grootste twee FNV-bonden in feite hun leden oproepen om te gaan demonstreren''. Positief is ook de aanwezigheid van de voorzitter van het CNV op de demonstratie.

Geen steun aan militaire transporten

Het standpunt van de demissionaire Nederlandse regering laat de mogelijkheid open om medewerking te verlenen aan te verwachten Amerikaanse militaire transporten door Nederland op weg naar Irak, en het eventueel vervangen van Amerikaanse vliegtuigen en schepen die deelnemen aan de oorlog. Het Platform is echter van mening dat dat de regering stelling moet nemen tegen de komende oorlog en ook geen steun moet verlenen aan de Amerikaanse strijdkrachten.

Saskia Kouwenberg, woordvoerder van het Platform: "Wij stellen het zeer op prijs dat de huidige demissionaire regering het draagvlak bij de bevolking mee laat spelen, juist daarom roepen we alle Nederlanders op aanstaande zaterdag te laten zien dat er geen draagvlak is voor welke steun dan ook aan deze oorlog".

Het Platform ziet ook de wenselijkheid en noodzaak van omverwerping van het dictatoriale regiem van Saddam Hussein, maar vindt dat dit niet moet gebeuren door het voeren van een onrechtmatige aanvalsoorlog met talloze onaanvaardbare humanitaire risico's, die bovendien wordt gevoerd met heel andere bedoelingen, die deel uitmaken van wat neerkomt op een Amerikaanse veroveringspolitiek.
Daarom roept het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' alle Nederlanders op om aanstaande zaterdag deel te nemen aan de demonstratie. Aanvang 13:00 op de Dam in Amsterdam.

Noten voor de pers:


* Woordvoerders van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' zijn:
Karel Koster, 06-13223359, 030-2714376
Jan Schaake, 030-2714376, e-mail: o43@kerkenvrede.nl


* Woordvoerders m.b.t. de organisatie van de demonstratie op 22 maart zijn:
Wytze de Lange 020-6279661 en Arjan Vliegenthart 020-6734033


* Actueel vredesnieuws uit binnen- en buitenland is beschikbaar op de samenwerkende websites:

http://www.wereldcrisis.nl
http://www.vredessite.nl


* Alle eerder uitgebrachte persberichten van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' op: http://www.omslag.nl (bij 'pers')


* Alle lokale anti-oorlogsplatforms in Nederland op: http://vredessite.nl/nieuweoorlog/platforms.html


* Het overzicht van georganiseerd busvervoer naar Amsterdam op 22 maart, plus contactpersonen op:
http://www.sp.nl/service/dossiers/irak/demo2/busvervoer.stm


* Een overzicht van anti-oorlogsactiviteiten in Nederland op: http://vredessite.nl/nieuweoorlog/actieoverzicht.html


* Voor een overzicht van wereldwijde protesten: http://pax.protest.net
http://unitedforpeace.org/calendar.php


-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefummer Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - http://www.omslag.nl

Deel: ' Actueel nieuws van Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' '
Lees ook