Gemeente De Lier


Actuele Berichten
Van harte!
Het gemeentebestuur feliciteert basisschool De Vlieten met het behalen van de eerste prijs bij de landelijke wedstrijd van ´Stichting Veldwerk Nederland´. De basisschool is op woensdag 3 oktober 2001 uitgeroepen tot ´Groenste School van Nederland´. Door bijzondere lesideeën is de school erin geslaagd om de leerlingen tijdens natuur- en milieueducatie meer ´veldgericht´, dat wil zeggen ook buiten het schoolgebouw, te laten werken.

Concept milieubeleidsplan ter inzage
Van 11 oktober tot en met 7 november 2001 ligt het concept milieubeleidsplan 2001-2001 ter inzage op het gemeentehuis. In dit milieubeleidsplan staan de plannen van het gemeentebestuur omtrent het milieu beschreven. In juli 2001 is er al een populaire versie van dit concept milieubeleidsplan verspreid onder de inwoners.

Reacties op het concept kunnen gedurende de ter inzage termijn schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Lier, Postbus 13, 2678 ZG DE LIER. Mondelinge inspraak is mogelijk tijdens de inspraakbijeenkomst in het gemeentehuis op 14 november 2001, 20.00 uur.

Gemeente De Lier brandveiliger
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Lier hebben besloten het verlenen van gebruiksvergunningen sneller uit te voeren. Het college wordt hierbij ondersteund door het Adviesbureau Van Dijke uit Geldrop.

Een aantal bouwwerken in De Lier zijn verplicht een gebruiksvergunning te hebben. In de bouwverordening die is vastgesteld door de raad, wordt aangegeven wat de criteria zijn voor een dergelijke vergunning.

Een actievere verstrekking van gebruiksvergunningen houdt in dat in de komende maanden dertig gebruiksvergunningplichtigen een brief krijgen. Hierna wordt gestart met de procedure van vergunningverlening. In de brief staat onder meer welke criteria gelden en welke verplichtingen de gebruiker heeft. Bij de brief wordt een aanvraagformulier bijgesloten. Nadat de aanvraag gedaan is, wordt beoordeeld of men inderdaad vergunningplichtig is en of er voldaan wordt aan de eisen.

Wie zijn vergunningplichtig?

- ieder die wel eens vijftig of meer personen tegelijk in zijn gebouw heeft

- ieder die bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen opslaat
- ieder die bedrijfsmatig nachtverblijf verschaft aan meer dan tien personen

- ieder die dagverblijf verschaft aan tien kinderen of gehandicapten
Eigenaren van buurthuizen, onderwijsgebouwen, garages, kantines, horecaondernemingen, hotels, bejaardenhuizen en bedrijven vallen hier bijvoorbeeld onder.

Doe mee aan Actie Vluchtplan eigen woning!
Tijdens de Nationale brandpreventieweek, die start op 5 oktober, staat de actie Vluchtplan centraal. Doel van deze actie is het benadrukken van het belang van het hebben en regelmatig oefenen van een vluchtplan. Het gaat dan voornamelijk om een vluchtplannen in woningen.

Een vluchtplan voor uw eigen woning lijkt overbodig, u weet immers toch als geen ander de weg in uw eigen huis? Toch blijkt dit in geval van nood niet altijd het geval te zijn. Door bijvoorbeeld rookontwikkeling kunt u zelfs in uw eigen huis de weg kwijt raken.

Het Lierse brandweercorps houdt daarom de komende weken een aantal oefeningen in woningen. Tijdens deze oefeningen worden de bewoners bijvoorbeeld geblinddoekt. De bewoners dienen hierna uit het huis te vluchten. Tijdens een aantal van deze oefensituaties zal de Westlandse Omroepstichting aanwezig zijn om opnames te maken. Meedoen aan de oefening is een leuke en veilige manier om te kijken of u in geval van nood snel uit uw woning kunt vluchten.

Voor deze oefeningen heeft de brandweer natuurlijk vrijwilligers nodig die willen meewerken aan deze actie.

Gratis controle brandblusmiddelen
In het kader van de Nationale brandpreventieweek 2001 organiseert het Lierse brandweercorps een controleavond voor brandblussers. Tijdens deze avond kunt u in de kazerne terecht met uw brandblusmiddelen. De leden van de brandweer voeren dan een gratis controle uit op uw middelen. Ook kunt u er terecht met al uw vragen over brandveiligheid.

Het is van groot belang dat uw brandpreventie en brandblusmiddelen werken in geval van nood. Een controle kan dit uitwijzen.

De avond vindt plaats op dinsdag 9 oktober in de brandweerkazerne aan de Burg. Crezeelaan 32. .De kazerne is geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer A. Bongaards, tel. 531343.

Vrijwilligersvacaturebank
In de gemeente De Lier wordt hard gewerkt aan de oprichting van een vrijwilligersvacaturebank. Met het inrichten van een vrijwilligersvacaturebank wil de gemeente De Lier vrijwilligers gelegenheid geven vacatures te melden voor hun organisatie. Het doel van een vrijwilligersvacaturebank is het samenbrengen van vraag en aanbod. Op één centrale plaats kunnen werkzoekenden, ouderen en anderen terecht voor vrijwilligersfuncties. Alle organisaties en instellingen kunnen hier hun vacatures voor vrijwilligerswerk melden. Als uw vereniging, instelling of organisatie nog openstaande vacatures voor vrijwilligers heeft, dan kunt u terecht bij de

Deel: ' Actuele berichten gemeente De Lier '
Lees ook