Nederlandse Vereniging van journalisten

Nieuws van 11 februari 2000

Actuele kwesties in mediadebat

De NVJ rekent op een grote opkomst bij en een interessant mediadebat met minister J. van Aartsen (Buitenlandse Zaken) op woensdag 16 februari (vanaf 16.30 uur) in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Actuele onderwerpen waarvan te verwachten is dat zij in de discussie met de minister worden gebracht zijn het koningshuis, Oostenrijk en de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Maar eerst licht de minister toe wat hij vorig najaar nu precies bedoelde toen hij op de Nederlands-Duitse conferentie Op weg naar de Kennismaatschappij zei dat kritisch luisteren, lezen en leren van het grootste belang zijn om een betere greep op onze omgeving te krijgen. De media hebben volgens Van Aartsen tegenwoordig teveel haast en te weinig tijd voor hoor en wederhoor.
Na de minister reageren Pieter Broertjes (de Volkskrant) en Mark Kranenburg (NRC) en vindt onder leiding van NVJ-voorzitter Ron Abram het debat plaats. De interruptiemicrofoon staat 'aan'. Inbreng door de zaal wordt op prijs gesteld.

Deel: ' Actuele kwesties in mediadebat NVJ met Van Aartsen '
Lees ook