Partij van de Arbeid

!!GEWIJZIGD PERSBERICHT PvdA!!

Den Haag, 28 augustus 2001

AD MELKERT GEEFT STARTSCHOT VERKIEZINGSCAMPAGE PvdA-AFDELINGEN LEIDSCHENDAM EN VOORBURG

Voor Leidschendam en Voorburg staan, vanwege de voorgenomen fusie, in november a.s. gemeenteraadsverkiezingen op de agenda.

Op maandag 3 september brengt PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert een bezoek aan de PvdA-afdelingen van deze gemeenten en zal het startschot geven voor de campagne.

De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Huygenslyceum, C. Vosmaerstraat 1 te Voorburg en begint om 20.00 uur. Na de pauze is er gelegenheid voor discussie over actuele politieke onderwerpen.

De bijeenkomst met Melkert staat open voor alle belangstellenden. Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De bijeenkomst eindigt rond 22.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ad Melkert geeft startschot verkiezingscampagne in Voorburg '
Lees ook