Vakcentrum Levensmiddelen

28 - 09 - 2001
Ad Melkert opent bijeenkomst Criminaliteit & Veiligheid

De huidige voorzitter van de Tweede Kamerfractie en beoogd lijsttrekker van de Partij van de Arbeid tijdens de komende verkiezingen, de heer Ad Melkert, opent op dinsdagmiddag 9 oktober 2001 de jubileummanifestatie van het Vakcentrum Levensmiddelen in Six Flags Holland.
In zijn openingswoord reageert Ad Melkert onder meer op de tweede uitgave van het Vakcentrum-rapport Inzicht in de strijd tegen winkelcriminaliteit. Dat het de brancheorganisatie voor de zelfstandige levensmiddelendetaillist serieus is, als het gaat om de aanpak van criminaliteit in elke verschijningsvorm, mag blijken uit de onderwerpen van de zeven workshops die de deelnemers aan de manifestatie kunnen volgen.
Criminele lekkage in de winkel door de OVD Groep, Psychologische nazorg door DOEN, Interne criminaliteit door Bureau Hoffmann, Technische beveiliging door Checkpoint Meto, Veiligheid rondom de omschakeling naar de euro door De Nederlandsche Bank, Veiligheid in werk door Commit Arbo en Brandveiligheid door Prefire zijn de titels en de uitvoerenden van de workshops. Iedere deelnemer is in de gelegenheid om aan drie workshops deel te nemen. De Mega Jubileummanifestatie is niet alleen voor ondernemers. Ook kaderleden uit de bedrijven van zelfstandige ondernemers zijn welkom. De toegangsprijs is f 125,00 (incl. BTW) per persoon. Vakcentrumleden ontvangen een korting van f 100,00 en betalen slechts f 25,00. Aanmelden kan nog steeds. Bel of mail naar het Vakcentrum voor meer informatie of een aanmeldingsformulier. Telefoonnummer (0348) 41 97 71 en e-mail info@vakcentrum.nl.

Deel: ' Ad Melkert opent bijeenkomst Criminaliteit & Veiligheid '


Lees ook