Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 5 september 2001

MET HET OOG OP DE TOEKOMST VAN DE KENNISSAMENLEVING

Vrijdag 7 september bespreekt PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert met studenten en andere belangstellenden het thema kennissamenleving in het Amfitheater Cultuur Centrum de Vrijhof, Drienerlolaan 5 te Enschede. De bijeenkomst begint om 12.00 uur en eindigt om 14.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over de toekomst van het onderwijs en de voorstellen die de PvdA met betrekking tot onderwijs in haar ontwerp-verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Het gesprek wordt geleid door Han Pape (hoofdredacteur De Roskam).

Van 14.00 tot circa 14.30 uur is er in het Amfitheater Cultuur Centrum de Vrijhof gelegenheid voor de pers met Melkert te spreken en hem vragen te stellen over dit bezoek en politiek actuele zaken.

Om 15.00 uur bezoekt Melkert Wijkcentrum Noord, Zaanstraat 12 te Enschede. Na een presentatie door de Belangenvereniging Slachtoffers ontmoet hij belangen-vertegenwoordigers en getroffenen van de vuurwerkramp.

Na het bezoek aan Wijkcentrum Noord volgt om 16.15 uur een presentatie door projectdirecteur P. Kuenzli in het projectbureau Wederopbouw, Voortsweg 133 te Enschede. Deze presentatie wordt gevolgd door een wandeling door het rampgebied.

In het kader van de Nationale Ziekendag geeft Melkert het startschot voor de plantenactie van Nationale Vereniging De Zonnebloem. Om 17.15 uur deelt de fractievoorzitter kamerplantjes uit in Verpleeghuis Het Kleijne Vaert, S.N. Menkostraat 80 te Enschede. Doel van deze Zonnebloemactie is mensen te motiveren om zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen op te zoeken en met hen in contact te komen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ad Melkert spreekt in Enschede over de kennissamenleving '
Lees ook