ADECCO

Adecco en UWV-GAK .Samen beter. in terugdringing ziekteverzuim

Personele dienstverlener Adecco en het UWV-GAK hebben het afgelopen jaar een samenwerkingstraject doorlopen om te zien of de terugkeer van flexwerkers in het arbeidsproces te versnellen is door kennis te delen en processen optimaal te integreren. De resultaten stemmen hoopvol. De praktijkproef, genaamd .Samen Beter., heeft aangetoond dat er met samenwerking inderdaad veel winst is te boeken. Daarbij zal de actieve medewerking van het bedrijfsleven overigens te allen tijde van doorslaggevend belang zijn.

Als één van de grotere personele dienstverleners van Nederland, verantwoordelijk voor de dagelijkse inzet van duizenden flexwerkers bij tal van bedrijven, voert Adecco al lange tijd een actief verzuimbeleid. Daarin ligt samenwerking met het UWV-GAK voor de hand, omdat deze instantie als arbodienstverlener verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, voor zover die van toepassing is op uitzendkrachten die onder het vangnet ziektewet vallen. Gezien hun specifieke positie (het uitzendbureau als .werkgever., maar de werkplek elders) meent Adecco dat flexwerkers speciale aandacht verdienen bij de inspanningsverplichting voor snelle reïntegratie.

Concrete vacatures
Daarom heeft Adecco het initiatief genomen om vooraleerst op kleine schaal een concreet samenwerkingsverband te smeden, bedoeld om praktijkervaring op te doen en te toetsen op landelijke haalbaarheid. Voor het UWV-GAK sloot dit initiatief goed aan op de klantgerichte dienstverlening die de instantie voorstaat. Onder het motto .werk boven inkomen. spant het UWV-GAK zich in voor snelle terugkeer naar het arbeidsproces. Is die terugkeer ondenkbaar, dan zorgt het UWV-GAK ervoor dat zijn cliënten snel verzekerd zijn van inkomen. Van april tot december 2002 hebben 11 Adecco vestigingen in Zuid-Limburg en de UWV-GAK controlekantoren Maastricht en Heerlen de beoogde praktijkproef uitgevoerd. Dit heeft onder meer geresulteerd in procesoptimalisatie en elektronische gegevensuitwisseling. Door een directe communicatielijn tussen de reïntegratiebegeleider van het UWV-GAK en de consultant van Adecco kon sneller dan ooit worden ingespeeld op concrete vacatures die snelle terugkeer naar het arbeidsproces mogelijk maakten.

Vertrouwen
Volgens Janneke van Meijl, verzuimcoördinator bij Adecco, heeft het project laten zien dat Flexwerkers die ongeschikt zijn bevonden voor hun laatst vervulde functie, in andere functies vaak weer snel en voor de volle 100% aan de slag kunnen. En dat heeft er volgens haar alles mee te maken dat het meestal om kleine beperkingen gaat, die alleen zeer specifieke werkzaamheden onmogelijk maken. Door de uitvoerende instantie toegang te geven tot vacature- en functiegegevens, kan de reïntegratiebegeleider samen met de consultant zeer gericht zoeken naar alternatief werk. Adecco kan vervolgens bemiddelen. Het laatste woord is dan aan het bedrijfsleven dat de moed dient te hebben om medewerkers met een verzuimgeschiedenis weer een reële kans op werk te bieden. Janneke van Meijl heeft daar alle vertrouwen in. .Want verzuim kost handenvol geld en is slecht voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven..

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over het Zuid-Limburgse initiatief kunt u contact opnemen met Janneke van Meijl tel. 06 53 85 83 42.

14 mrt 03 11:58

Deel: ' Adecco en UWV-GAK .Samen beter. in terugdringing ziekteverzuim '


Lees ook