Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Expositie 'kinderen van onderwijskansenscholen'

24 JUNI 2002

Demissionair staatssecretaris Karin Adelmund opent op woensdag 26 juni een expositie met de titel .Kinderen van
Onderwijskansenscholen.. Tot het einde van de zomervakantie is deze expositie te bezichtigen in de hal van het ministerie van OCenW. Tijdens de opening reikt Karin Adelmund prijzen uit aan vijftien leerlingen van Onderwijskansenscholen, die eerder dit jaar meededen aan een Onderwijskansenprijsvraag. De inzendingen van deze vijftien leerlingen maken deel uit van de expositie.

De expositie .Kinderen van Onderwijskansenscholen. bestaat enerzijds uit een elftal zwart/wit foto.s van de Rotterdamse fotograaf Jaap van den Beukel en anderzijds uit vijftien inzendingen voor de Onderwijskansenprijsvraag.

DE FOTO.S VAN JAAP VAN DEN BEUKEL
De elf geëxposeerde zwart/wit foto.s zijn gemaakt in opdracht van de christelijke basisschool De Sleutel uit Rotterdam. De school gebruikte de foto.s om haar .Onderwijskansenplan 2001 . 2004. te illustreren. Met deze foto.s wil de school duidelijk maken om wie het bij Onderwijskansenbeleid gaat: haar leerlingen.

DE INZENDINGEN VOOR DE PRIJSVRAAG
Begin juni gaf het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) een Onderwijskansenkrant uit. In deze krant komen mensen aan het woord, die dagelijks te maken hebben met Onderwijskansenbeleid. Het PMPO vond het belangrijk dat de kinderen van Onderwijskansenscholen een inbreng zouden hebben in de krant. Begin april werd daarom een prijsvraag uitgeschreven onder alle leerlingen van alle Onderwijskansenscholen. De leerlingen mochten op hun eigen wijze antwoord geven op één van de volgende vragen: .Wat doe je het allerliefste op school?., .Wat is het leukste dat jij ooit op school hebt meegemaakt?. en .Wat moet er gebeuren om jouw school leuker te maken?.
Uit de ruim 400 inzendingen koos een jury acht winnaars (1e, 2e en 3e prijs plus vijf troostprijzen). De winnende inzendingen (een gedicht, een kort verhaal en zes tekeningen) zijn te zien op de expositie. Een aantal ingezonden tekeningen viel weliswaar buiten de prijzen, maar heeft toch een plek gekregen in zowel de Onderwijskansenkrant als op de expositie.
Karin Adelmund reikt de prijzen uit aan de winnaars van de prijsvraag (1e prijs 200 euro,
2e prijs 50 euro, 3e prijs 25 euro en troostprijzen 10 euro).

Uitnodiging voor de redactie:

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de opening van de expositie plus bij de prijsuitreiking.
Tijdstip: woensdag 26 juni, 14.30 uur
Locatie: ministerie van OCenW, Europaweg 4, Zoetermeer.

Dit persbericht wordt u aangeboden door het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO).
Als u op dit moment nog vragen heeft kunt u bellen naar de landelijk procesmanager Onderwijskansen, Jantine Kriens (telefoon 070 . 302 82 45).

24 jun 02 14:04

Deel: ' Adelmund opent expositie 'kinderen van onderwijskansenscholen' '
Lees ook