IWI

Gegevensbeheer punt van zorg in sociale zekerheid

Adequaat beheer gegevens blijft punt van zorg in sociale zekerheid

De inrichting en het beheer van de registratie van persoonsgegevens door Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) blijft een punt van zorg. Dit zegt de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) in de rapportage Gegevensbeheer 2000. De inspectie benadrukt dat in het verleden gesignaleerde risico's in het gegevensbeheer per uitvoeringsinstelling in de huidige situatie, waarin de vijf uitvoeringsinstellingen (Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO) zijn samengevoegd tot UWV, gevolgen kunnen hebben voor de hele nieuwe organisatie.

De gegevensbestanden van UWV dienen zodanig te zijn ingericht en te worden beheerd dat de privacy van de personen van wie gegevens zijn geregistreerd, is gewaarborgd en dat geen ongeoorloofd gebruik gemaakt wordt van de gegevens. Eerder onderzoek wees uit dat de voormalige uitvoeringsinstellingen weliswaar aandacht hadden voor dit onderwerp, maar dat de toegang tot de gegevensbestanden niet waterdicht was. Bovendien werden maatregelen ter verbetering van het gegevensbeheer traag gerealiseerd. Nu de gegevens van alle vijf voormalige uitvoeringsinstellingen zijn verzameld binnen UWV, is het belang om het gegevensbeheer op orde te hebben alleen maar groter geworden. UWV onderschrijft de conclusie van de inspectie en heeft onder meer een werkgroep ingesteld die een beveiligingsbeleid en privacybeleid voor de hele UVW organisatie gestalte geeft en voorstellen maakt voor een passende organisatorische inrichting. IWI zal de activiteiten van UWV op dit terrein nauwlettend volgen.

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met Linda Hulshof (tel.
079-329 18 08 of 06-204 104 31). Het rapport is op te vragen via
079-329 1763 of communicatie@iwiweb.nl.

13 jun 02 15:11

Deel: ' Adequaat beheer gegevens blijft punt van zorg in sociale zekerheid '
Lees ook