Keywords: medisch, geneesmiddelen, ziektebeelden, patienten

esculaap

medibyte

ADEQUATE BEHANDELING DEPRESSIEVE PATIENT BAAT OOK FAMILIE EN VRIENDEN

Veel Nederlanders weten zich -letterlijk en figuurlijk- geen raad met een depressie. Een opzienbarend onderzoek van het NIPO.

Vier van de tien Nederlanders met depressieve klachten zoekt geen medische hulp. Drie van de tien Nederlanders wachten langer dan drie maanden voordat ze professionele hulp gaan zoeken. In drie van de tien gevallen loopt de relatie met de partner, als gevolg van de depressie, averij op. Dit zijn enige conclusies uit een grootschalig onderzoek van het Nipo naar het beeld dat Nederlanders hebben van depressie. Centraal in dit onderzoek staan de beleving (perceptie) van depressieve personen zelf en de reacties van hun omgeving. Dit onderzoek is, in opdracht van de geneesmiddelenfabrikant Wyeth-Lederle, uitgevoerd ter gelegenheid van de introductie van het nieuwe antidepressivum Efexor XR. Volgens de fabrikant is Efexor XR een zeer effectief middel, omdat het ingrijpt op twee processen in de hersenen die een rol spelen bij depressie. Een depressie, aldus dit onderzoek, tast dikwijls de kwaliteit van leven aan van de betrokkenen en van zijn (levens)partners. Zo worden hobby's verwaarloosd, contacten met familie, vrienden en kennissen kwijnen weg en het vermogen om te werken vermindert. "Onnuttig en onnodig leed", aldus Prof F. De Jonghe. Hij is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam: "Het probleem is dat een depressie vaak niet wordt onderkend en dus ook niet wordt behandeld. Dat is te betreuren. Immers een depressie is een ernstige aandoening waarvoor effectieve behandelingen bestaan." De overige resultaten: Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders die bij een depressie niet naar de arts gaan denkt 'dat het vanzelf wel over zal gaan' en: een vijfde denkt dat de arts de depressie toch niet kan genezen; vooral jongeren kiezen voor 'niets aan doen, gewoon flink zijn' en hebben weinig vertrouwen in medicatie. De directe omgeving denkt dat moeizame communicatie de oorzaak is van veel relationele problemen; diezelfde omgeving ervaart belemmering in het eigen sociale leven en in de relatie; ondanks die belemmeringen wordt de inbreng van de omgeving in het genezingsproces hoog gewaardeerd; twee van de vijf direct betrokken hebben echter moeite om met de depressieve persoon te praten over zijn of haar ziekte. Veel Nederlanders beschouwen depressie als een ernstige ziekte die moet worden behandeld. Over nut en de keuze van behandeling variëren de meningen. Mensen die zelf depressief zijn geweest kennen, als het gaat om het eigen herstel, de medisch specialistische zorg de grootste bijdrage toe. Daarnaast adviseren zij anderen vaak 'te praten' met partner, familie en vrienden, maar ook met de huisarts. Van de personen die een arts hebben bezocht krijgen 45% antidepressiva. Opmerkelijk is dat één derde van de mensen dieantidepressiva hebben geslikt ook anderen aanraadt dat te doen. Van de Nederlanders die geen medicijnen hebben gebruikt zegt slechts 2% dat ze anderen geneesmiddelen aanraden. De ondervraagde personen verwarren daarentegen vaak specifieke geneesmiddelen tegen depressie met slaap- en kalmeringsmiddelen. Eén derde van de patienten die medicijnen krijgen verandert tijdens de behandeling van geneesmiddel. De reden: het geneesmiddel werkt niet voldoende of vertoont teveel bijwerkingen. Uit het Nipo-onderzoek blijkt dat kennis van de aandoening depressie en zijn symptomen bij zowel patienten als hun omgeving, onvoldoende is. Daarnaast geeft 20% van de huisartsen aan weinig ervaring met depressie te hebben of niet zeker te zijn bij het stellen van de diagnose depressie. Voor meer informatie over het Nipo-onderzoek Drs. Chantal van der Zwan (Nipo-Medisch) Tel: 020-5225444


english Switch to english


Laatst gewijzigd: 5 november 1999

Deel: ' Adequate behandeling depressieve patient baat familie '
Lees ook