D66

Administratieve lasten bedrijven moeten omlaag

Economie en landbouw

Francine Giskes

21-06-2002 - Gemiddeld is een bedrijf in Nederland elk jaar 13.000 kwijt aan allerlei door de overheid veroorzaakte administratieve lasten. En dat wordt elk jaar meer. Die trend moet nu eindelijk eens worden omgebogen, vindt D66 woordvoerder Francine Giskes.

Administratieve lasten zijn een doorn in het oog van het bedrijfsleven, vooral van het midden- en kleinbedrijf. Enkele jaren geleden heeft de overheid zich vastgelegd op een administratieve lastenvermindering van 25%. Vorig jaar bleek nog geen kwart daarvan te zijn bereikt. Op initiatief van D66 kwam toen alsnog een plan tot stand om die reductie tot stand te brengen. Vorige maand bleek echter dat de administratieve laten niet zijn gedaald, maar integendeel voor het eerst sinds jaren weer zijn gestegen.

D66 vindt dat EZ veel te weinig grip op de zaak heeft en als coördinerend ministerie veel voortvarender te werk moet gaan. Elk departement is nu bezig voor zich zelf het wiel uit te vinden. Verder wordt op initiatief van D66 ook bij het verlenen van subsidies de administratieve rompslomp voor het aanvragende bedrijf onder de loep genomen. En wordt in de gaten gehouden wat voor een gemiddeld bedrijf de administratieve gevolgen zijn overheidsmaatregelen.

ICT kan nog veel meer ingezet worden om de administratieve lasten te beperken. Het lijkt soms wel of we het digitale tijdperk nog moeten betreden. Zo wordt nog steeds onderzocht of wettelijke voorschriften een belemmering vormen voor het on line ontvangen en verzenden van informatie. D66 vindt dat veel meer formulieren online moeten kunnen worden ingezonden. Dat zou enorm schelen voor de kleinere bedrijfjes.

Tot slot: niet alleen de rijksoverheid veroorzaakt administatieve lasten. D66 vindt dat de minister de bureaucratische rompslomp ook op gemeentelijk, provinciaal en Europees niveau aan de kaak moet stellen.

Deel: ' Administratieve lasten bedrijven moeten omlaag '
Lees ook