Persbericht

Administratieve lasten bedrijven stijgen weer

14-5-02

nummer: 2147 Dit zal gebeuren tijdens een bijeenkomst waarin het bedrijfsleven met onder andere het ministerie van Economische Zaken en het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) bekijkt hoe de afgesproken vermindering van de administratieve lasten met 25% in de periode 1994-2002 alsnog in de volgende kabinetsperiode kan worden gerealiseerd.

Het EIM heeft bij het opstellen van de Monitor administratieve lasten 2001 132 wetswijzigingen gevonden met gevolgen voor de administratieve lasten. Bij 109 wetswijzigingen was sprake van een verzwaring en bij 23 van een verlichting van de administratieve lasten.

VNO-NCW vindt dat de verlaging van de administratieve lasten in de huidige kabinetsperiode is mislukt. Tijdens Paars 1 daalden ze nog met 6,3%. Tussen 1998 en 2001 is de reductie maar een magere 0,2%. Het jaar 2002 zelf geeft niet veel hoop, met ook weer nieuwe lastenverzwarende regelgeving. VNO-NCW noemt hierbij onder andere de administratieve rompslomp rond de fiscale bijtelling voor bestelautos.

De maatregelen die tijdens Paars 2 zijn ingezet zullen pas op termijn leiden tot vermindering van administratieve lasten. Dan gaat het om harmonisering van begrippen en om een slim gebruik van de informatie- en communicatietechnologie. VNO-NCW verwacht een forse vermindering van de administratieve lasten vanuit het project 'ICT en administratieve lasten' dat het bedrijfsleven en de departementen gezamenlijk trekken.

VNO-NCW vindt dat het volgende kabinet de doelstelling van vermindering van de administratieve lasten met 25% moet handhaven. Hiervoor moet een actieplan komen. Ook is nodig dat Actal in de volgende kabinetsperiode blijft voortbestaan en kan adviseren over de administratieve lasten van voorgenomen regelgeving en - via commentaar op de departementale actieprogramma's - over de aanpak van de administratieve lasten van de bestaande regelgeving. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: John Boog - 079 341 36 34

Deel: ' Administratieve lasten bedrijven stijgen weer '
Lees ook