Bedrijfschap Horeca en Catering

Persbericht P-04; Zoetermeer, 19 februari 2003 Afd. Informatie en Communicatie, tel. (079) 368 07 07

Administratieve Lastendruk horeca onevenredig hoog

Een ondernemer in de horeca heeft in 2001 gemiddeld 10.000 euro uitgegeven aan administratieve lasten, terwijl zijn inkomen niet meer dan 23.000 euro bedroeg. Uit recent onderzoek van EIM in opdracht van het bedrijfschap Horeca en Catering blijkt dat de administratieve lasten voor de horeca daarmee maar liefst zo'n 2,5 maal hoger liggen dan die voor het totale bedrijfsleven. In het onderzoek zijn de administratieve lasten van decentrale regelgeving (gemeenten) en de regelgeving rond de Warenwet, Drank- en Horecawet en de Tabakswet niet meegenomen; de werkelijke administratieve lasten liggen dientengevolge waarschijnlijk nog eens 15% tot 25% hoger.

Kleinbedrijf het zwaarst belast

Ongeveer 90% van de horecabedrijven behoort tot het kleinbedrijf en juist het kleinbedrijf wordt relatief zwaar belast: voor kleine horecabedrijven ligt het percentage administratieve lasten gemiddeld zelfs op 11% van de toegevoegde waarde. Voor het totale bedrijfsleven gaat 9,5% van de toegevoegde waarde verloren aan verplichte administratieve handelingen. Ook het horeca midden- en grootbedrijf worden ten opzichte van de landelijke cijfers aanmerkelijk zwaarder getroffen. De administratieve lasten van het horecamiddenbedrijf liggen op 4,7% (landelijk 1,8%) en van het horecagrootbedrijf op 2,4% (landelijk 1,1%).

De drankensector (cafe's etc.) en de fastfood/restaurantsector hebben bovengemiddeld te lijden onder een hoge administratieve lastendruk. De administratieve lasten voor de drankensector bedragen 128 miljoen euro (11,6% van de toegevoegde waarde), de fastfood/restaurantsector 212 miljoen euro (8,8% van de toegevoegde waarde) In de gehele horeca wordt in totaal 387 euro betaald aan administratieve lasten, hetgeen 7,7 % is van de toegevoegde waarde; daarmee is de horeca de door wet- en regelgeving veroorzaakte administratieve lasten de zwaarst belaste sector in Nederland.

Lasten te hoog in verhouding tot de winst

De hoge administratieve lasten in de horeca vormen een bedreiging voor de winstgevendheid en dynamiek in de bedrijfstak. Opmerkelijk is dat bij de middelgrote bedrijven in de drankensector en de fastfood/restaurantsector het niveau van de administratieve lasten nagenoeg gelijk of zelfs groter dan de behaalde winst. Ter illustratie: een gemiddeld drankverstrekkend bedrijf heeft een winst van 57.000 euro en een administratieve lastendruk van 45.000 euro, bij de fastfood/restaurants ligt de winst gemiddeld op 21.000 euro en bedragen de administratieve lasten 27.000 euro.

U kunt het complete EIM-rapport
downloaden: Quick_Administratieve_Lasten.pdf (106 Kb). Zie het origineel http://www.bedr-horeca.nl/WWW...persberichtnr=145 .

Deel: ' Administratieve Lastendruk horeca onevenredig hoog '
Lees ook