STICHTING MILIEUBEWUSTZIJN

'Adopteer een koe' werpt haar eerste vruchten af!

'Adopteer een koe' werpt haar eerste vruchten af!

Meer dan 50 'kernen'
Het initiatief 'leef mee met de boer en adopteer een koe', destijds tijdens de MKZ crisis ontstaan als handvat om 'uit de onmacht in de kracht te gaan', is nu haar volgende fase ingegaan. Wat begon als een
oproep aan boeren en burgers om met elkaar een verbinding aan te gaan en
samen te werken aan duurzaamheid is vijf maanden later uitgemond in een
groep van meer dan 50 (gangbare en biologische) boeren die elk zo'n 10-100 adoptievrienden om zich heen gekregen hebben.

Boeren helpen boeren
De eerst ontmoetingsdagen tussen boeren onderling zijn inmiddels achter
de rug. Op deze dagen is gewerkt met een bedrijfsprofiel op bais waarvan
elke boer een inschatting kan maken van de duurzaamheid van zijn bedrijf
op dit moment, ecologisch, economisch of sociaal, de uitgangssituatie
voor 'adopteer een koe' . Volgens het principe 'boeren helpen boeren'
zijn er vervolgens heel wat tips over de tafel gegaan hoe een bedrijf
stapje voor stapje kan verduurzamen. Ieder bedrijf heeft voor het komend
jaar haar intenties uitgesproken.

De eerste ontmoeting tussen boer en burger
Inmiddels zijn ook de eerste ontmoetingsdagen tussen de boer(in) en hun
adoptievriendinnen achter de rug. De komende weken volgen er meer. Dit
weekend zullen er weer op 5 bedrijven ontmoetingsdagen zijn. Zo zijn a.s.
zaterdag o.a. bij de Koningshoeve in Spaarnwoude adoptievriend(inn)en
welkom die kennis kunnen maken met de bedrijfsvoering van Boer Dijkstra
en hoe hij bezig is (geweest) met verduurzamen. Deze adoptievriend(inn)en
wonen in principe zoveel mogelijk binnen een straal van 30 km van de
boer af, waarmee verduurzamen vooral ook regionalisering in de praktijk
betekent. Om die regionalisering en die verbinding nog meer kracht bij te
zetten zal Dijkstra die dag zijn (biologisch-dynamische) vleespakketten
voor een eerlijke prijs introduceren. Doordat de lijnen veel korter zijn
dan normaal, is die prijs overigens helemaal niet zoveel hoger dan die
van vlees bij de Keurslager (die veelal vlees uit gangbare bedrijven
verkoopt).

Een lopend vuurtje
Het is nog steeds mogelijk om 'in te stappen' in het project 'leef mee
met de boer en adopteer een koe', als boer en als burger. Vooral na de
bezoekdagen melden weer nieuwe burgers en boeren zich aan. Het aantal
gevraagde koeien en aangeboden koeien loopt redelijk gelijk op, maar per
regio zijn er soms wat tekorten, zoals rondom Rotterdam en Den Haag, waar
meer potentiele adoptievriend(inn)en zitten dan boeren die hun koeien ter
adoptie aanbieden. Alle boeren mogen meedoen, van gangbaar tot biologisch-dynamisch, mits de bereidheid er is om te verduurzamen, op
economisch, ecologisch en sociaal gebied. Alle burgers mogen meedoen,
mits ze bereid zijn om per jaar Ä100,- per koe te betalen, in principe
minimaal zo lang als de koe leeft. Je kunt ook meerdere koeien adopteren.
En je kunt ook met meerdere mensen, of als bedrijf 1 koe adopteren. Ook
kun je een adoptiekoe cadeau doen.

Het geld gaat voor 100% naar de boer
De Ä100,- per koe gaat voor 100% naar de boer, die dat kan gebruiken om
zijn intenties m.b.t. tot verduurzamen ook te realiseren. De burger /adoptievriend mag dan verwachten minimaal 2 ker per jaar het bedrijf
komen bezoeken op vaste bezoekdagen en vijf nieuwsbrieven te ontvangen.
Motor achter dit initiatief is Stichting Milieubewustzijn, Centrum voor
Co-creatie, een kraamkamer voor en door pioniers, die optreedt als bemiddelaar tussen boer en burger en als procesbegeleider bij de verbinding en verduurzaming op regionaal niveau.

Partners met financiele steun welkom en nodig
Stichting Milieubewustzijn heeft tot nu toe bijna volledig de kosten
gedragen. Het is echter de bedoeling dat dit project zelfdragend te maken. Daarom zijn we hard op zoek naar externe partners (fondsen, bedrijven, overheid) om het project mee te kunnen financieren. De kosten
van de ontwikkelingsfase (de eerste drie jaar) worden geschat op 25,- per
geadopteerde koe. Om de - maatschappelijk - gewenste opschaling mogelijk
te maken is externe opstartfinanciering absoluut noodzakelijk.

Maar ook nog steeds onmacht en woede inzake het enten Hoewel het enthousiasme groot is, zowel van de kant van de boeren als van
de burgers, om dit regionale bottom-up initiatief te laten slagen, spreken zowel de betrokken burgers als de betrokken boeren hun bezorgdheid uit over het feit dat de discussie over enten sinds het voorjaar geen steek verder is gekomen. De slogan 'uit de onmacht in de
kracht' kan dan ook maar zeer ten dele worden waargemaakt. Als boer ben
je namelijk nog steeds in de tang van de internationale economie met de
daarbij behorende afspraken. Immers, als volgende week de MKZ weer zou
uitbreken, heb je ook als adopteer-een-koe-boer die zich meer en meer wil
focussen op regionale afzet alsnog het nakijken.

Krachtige oproep tot vrije keuze
Daarom een krachtige, dringende oproep van 'Adopteer een koe' aan landbouworganisaties en overheid: zorg dat het mogelijk wordt voor boeren
die dat willen om, middels de bestaande verplichte registratie, formeel
af te zien van export en vrij te zijn in de beslissing over wel of niet
enten. Enten heeft namelijk geen invloed op de gezondheid en kwaliteit
van het dier, zoals overigens de produkten van dieren die de ziekte goed
hebben doorstaan, ook geen nadelige invloed hebben op gezondheid van de
mens of kwaliteit.

Voor meer informatie over het initiatief: zie www.adopteereenkoe.nl Voor meer informatie over de stichting: zie www.milieubewustzijn.nl Voor aanvullende vragen: bel vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur (035-6559359)
of fax. (035-6559360). Vanaf maandag zijn we weer van 9 tot 5 bereikbaar.

Stichting Milieubewustijn, Centrum voor Co-creatie Noordereinde 56
1243 JJ 's-Graveland

13 sep 01 17:29

Deel: ' 'Adopteer een koe' werpt haar eerste vruchten af '
Lees ook