SP

Adoptiescholenplan bedrijven gevaarlijk

Het plan van enkele grote bedrijven om vijftig middelbare scholen te adopteren, is zeer onwenselijk en gevaarlijk. Dat vindt Fenna Vergeer, Tweede-Kamerlid voor de SP. De concerns, waaronder Philips en Shell, willen het imago van het vak techniek opvijzelen door de ontwikkeling van lesmateriaal en het aanbieden van gastlessen.

Vergeer: 'Het lijkt sympathiek dat bedrijven zich ontfermen over het imago van techniek in het onderwijs, maar dat is een taak van de overheid. Het is niet de bedoeling dat Philips en Shell zich gaan bemoeien met de lesinhoud en de financiering van het onderwijs omdat daarmee de onafhankelijkheid en de continuïteit in het geding komen. Bedrijven hebben nu eenmaal geen pedagogische maar commerciële belangen. Aangezien het niet om beroepsonderwijs gaat, maar om basis- en voortgezet onderwijs met jongere leerlingen, is het risico van beïnvloeding groter. Bovendien ontstaat er een tweedeling tussen wel en niet geadopteerde scholen. Ik hoop dat staatssecretaris Adelmund inziet dat dit idee te ver gaat en ik vraag haar maatregelen te nemen opdat het plan geen doorgang vindt.'


---

-

Informatie:
Fenna Vergeer 06 51389747
Jasper van Dijk 070 3183805


03 jun 02 16:41

Deel: ' Adoptiescholenplan bedrijven gevaarlijk '
Lees ook