22-03-1999

Advertentiecampagne onderbouwt reputatie van Shell

ROTTERDAM - Met een advertentiecampagne in internationale bladen wil Shell haar reputatie onder opinieleiders versterken. De boodschap is dat het bedrijf werkt volgens de principes van duurzame ontwikkeling.

Wereldwijd onderzoek van Shell bevestigt dat de morele waarden van een onderneming tegenwoordig voor consumenten een belangrijke afweging zijn in hun voor- of afkeur voor een bepaalde merknaam. Anders gezegd: wie niet investeert in zijn reputatie en wie naam en faam niet net zo zorgvuldig beheert als elke andere bedrijfsactiviteit, zal dat merken in een verslechtering van de concurrentiepositie. De wereldwijde corporate reputation campagne moet de waarden en normen van Shell onderstrepen. Daardoor moet het imago van het concern verbeteren.

Dilemma's en duurzaam

In een serie van acht advertenties worden dilemma's behandeld die ogenschijnlijk bestaan tussen moraliteit en zakelijkheid. Uiteengezet wordt hoe Shell zich in dit krachtenveld opstelt. Daarnaast wordt benadrukt dat het handelen en denken van Shell zich richt op een duurzame ontwikkeling. In de filosofie van het bedrijf steunt die op drie gelijkwaardige pijlers: economische ontwikkeling, milieuzorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kloof dichten

De advertenties (die worden geplaatst in magazines als de Economist, National Geographic, Time en de Far Eastern Economic Review) willen ook bewust oproepen tot dialoog met de kring van politieke en maatschappelijke opinieleiders. Ze vormen een vervolg op de internationale discussierondes die eerder zijn gehouden in het kader van 'Society's Changing Expectations'. Hieruit bleek dat een redelijk brede kloof gaapt tussen de publieke kennis van en het begrip voor wat Shell doet en wat volgens het bedrijf de werkelijkheid is. De advertentiereeks sluit in toon en boodschap aan op de bestaande marketing- en communicatieprogramma's. De reputatiecampagne richt zich op de specifieke doelgroep van de internationale opinievormers en niet op het brede, algemene publiek. Dat verklaart de keuze voor internationale bladen.

Kijk voor meer informatie over deze campagne op de website van Shell International.

Deel: ' Advertentiecampagne moet reputatie van Shell onderbouwen '
Lees ook