Gemeente Apeldoorn


Advies forum over toekomst Apeldoorn bijna klaar Het Apeldoornse stadsforum stelt op dinsdag 21 december a.s. haar eindadvies aan de gemeenteraad vast. Op basis van alle uitspraken die in voorgaande fora over ruimtelijke ontwikkeling en de economische en sociale toekomst is het eindadvies geschreven.
De titel van het advies geeft de ambitie van het stadsforum aan: Apeldoorn 2020 Een sterk profiel op een stevig fundament.

Ambities
In de concepttekst van het eindadvies staat de ambitie van het forum verwoord om Apeldoorn te laten uitgroeien tot een echte stad. Mèt alle voorzieningen die daarbij horen. Met een volwassen stadscentrum. Met een breed aanbod van kunst en cultuur. Met een belangrijke functie op het gebied van topsport. Met een accent op bedrijvigheid in de sectoren zorg, informatie-, communicatie- en milieutechnologie. Met een nog beter recreatief en toeristisch aanbod. En met (dependances of trainingscentra van) wetenschappelijk en hoger beroepsponderwijs. De stadsforumleden hebben wijzigingsvoorstellen op de concepttekst ingediend. Deze wijzigingsvoorstellen komen ter tafel tijdens de bijeenkomst op 21 december. Aan het eind van de avond stelt het stadsforum het definitieve eindadvies vast.

Het vervolg
Het forum gaat het advies in januari 2000 aanbieden aan de gemeenteraad. Vervolgens stellen burgemeester en wethouders een concept-Strategische Visie op, waarin het advies van het forum en de opmerkingen van de raadscommissie hierop verwerkt zijn. Dit concept wordt vrijgegeven voor inspraak. Dit is voor iedereen de laatste mogelijkheid te reageren.
Na verwerking van de inspraakreacties zal de gemeenteraad in maart 2000 de Strategische Visie vaststellen.

Meer informatie
Belangstellenden kunnen bij het Gemeentelijk Informatiecentrum (GIC) in het Stadhuis (Marktplein 1) het concept-advies onder de titel Apeldoorn 2020 Een sterk profiel op een stevig fundament afhalen. Een korte samenvatting van het advies staat in nummer 5 van de nieuwsbrief Strategische visie, ook verkrijgbaar bij het GIC. Iedere belangstellende is van harte welkom om de discussie op 21 december bij te wonen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal in het Stadhuis (Marktplein 1) en begint om 19.30 uur.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Advies forum over toekomst Apeldoorn '
Lees ook