D66 Nieuws


Advies van de Tweede-Kamerfractie aan Hare Majesteit de Koningin

Thom de Graaf

Naar aanleiding van de val van het tweede kabinet-Kok, heeft Thom de Graaf namens de Tweede-Kamerfractie van D66 het volgende advies uitgebracht aan Koninging Beatrix:

Aan Hare Majesteit de Koningin

Den Haag, 20 mei 1999

Majesteit,

De fractie van D66 heeft met grote spijt kennis genomen van de verwerping in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel in tweede lezing tot invoering in de Grondwet van de mogelijkheid van een correctief wetgevingsreferendum. De verwerping van dit voor kabinet en coalitie zo belangrijke wetsvoorstel was mede het gevolg van het stemgedrag binnen een der coalitiefracties in de Eerste Kamer.

Het besluit van het kabinet om, als gevolg van de ontstane politieke situatie, ontslag aan te bieden achtte de fractie van D66 onvermijdelijk.

De programmatische en politieke grondslag van het kabinet is in ernstige mate aangetast. Een van de coalitiepartijen is immers niet in staat gebleken een zwaarwegende afspraak in het kader van het regeerakkoord gestand te doen.

Het lijkt tegen deze achtergrond wenselijk dat het thans demissionaire kabinet overgaat tot ontbinding van de Tweede Kamer en het uitschrijven van verkiezingen op korte termijn. Uiteraard zal het demissionaire kabinet alles moeten doen wat in het landsbelang wordt vereist, mede met het oog op de internationale situatie.

Met gevoelens van hoge achting,

Th.C. de Graaf

Deel: ' Advies fractie D66 aan Hare Majesteit de Koningin '
Lees ook