expostbus51


MILLENNIUM PLATFORM

Systemen 'bevriezen' voor millenniumwisseling

Den Haag, 21 april 1999

Millenniumplatform-organisaties adviseren
Geen nieuwe systemen en regelgeving invoeren rond 1 januari 2000

In samenspraak met de sectorplatforms adviseert het Millennium Platform in de periode rond de millenniumwisseling geen nieuwe systemen in te voeren en wijzigingen aan te brengen in bestaande computersystemen. Ook wordt geadviseerd computersystemen en datumgevoelige apparatuur tijdens de millenniumovergang zoveel mogelijk uit te zetten of los te koppelen van andere apparaten. Met deze aanbevelingen willen de millenniumplatform-organisaties realiseren dat er in de periode van en na de millenniumwisseling zo weinig mogelijk storingen ontstaan.


1 januari is voor veel organisaties en overheden een logische datum om wet- of regelgeving of andere (organisatie)veranderingen in te voeren. Deze vereisen doorgaans grote veranderingen in onderliggende systemen. De ervaring leert dat nieuwe implementaties vaak een bron zijn van operationele problemen. Hoewel het volgens het Millennium Platform steeds aannemelijker wordt dat de millenniumovergang een veilige overgang zal zijn, wordt dit advies uitgebracht om eventuele cumulaties van verstoringen ten gevolge van het millenniumprobleem en/of de nieuwe implementaties te voorkomen. Het advies is opgesteld door het Millennium Platform, het Energie Millennium Platform, het Projectbureau Millennium Overheid, Millennium Platform Zorg, Platform Waterleidingbedrijven (VEWIN), Projectbureau Millennium Transport, Millennium Platform Voeding, Telecommunicatie Millennium Platform en het Interbancair Overleg 2000.

Systemen 'bevriezen'
Op dit moment is het grootste deel van de vitale sectoren vergevorderd met het oplossen van het millenniumprobleem. Systemen die eenmaal als millenniumbestendig uit de bus zijn gekomen na het testen, kunnen beïnvloed worden door systeemveranderingen in de loop van het jaar. Later aangebrachte veranderingen in systeemsoftware of programma's kunnen opnieuw millenniumproblemen veroorzaken, evenals koppelingen met niet-millenniumbestendige systemen. Het is daarom noodzakelijk systemen op een bepaald moment te 'bevriezen'. Om een stabiele situatie te bewerkstelligen wordt aanbevolen:

- van 1 oktober 1999 tot en met 1 april 2000 geen wijzigingen meer aan te brengen in vitale computersystemen en apparatuur;
- geen systeemwijzigingen, wet- en regelgeving, fusies en/of herindelingen in te voeren met als startdatum 1 januari 2000;
- systemen en apparaten die niet vitaal zijn los te koppelen van andere systemen of apparaten, of gewoon uit te zetten indien mogelijk.

===

Meer informatie voor de pers:
Max Kerremans, Jint Wuite
Telefoon 070 311 09 41

21 apr 99 13:30

Deel: ' Advies Geen nieuwe systemen invoeren rond 1 januari 2000 '
Lees ook