Milieudefensie


Aankondiging voor de pers van Milieudefensie, Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu Regio Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland

Advies milieugrenzen Schiphol in cruciale fase

Amsterdam, 8 juli 1999 --- Milieu- en bewonersorganisaties onderhandelen vrijdag 9 juli in het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS) met de luchtvaartsektor over milieugrenzen voor Schiphol. Naar verwachting wordt die middag een eerste advies uitgebracht door TOPS aan het kabinet.

Milieu- en bewonersorganisaties, de luchtvaartsector, regionale en lokale overheden en de vakbond trachten sinds januari overeenstemming te bereiken over een stelsel van milieunormen voor Schiphol. In deze fase van het overleg wordt gesproken over de milieu-effecten van het vliegen op een vierbanenstelsel tot 2003. In het najaar behandelt TOPS de milieunormen na 2003.

Na afloop van het TOPS geven vertegenwoordigers van de milieu- en bewonersorganisaties een toelichting op het geformuleerde advies.

Wat: TOPS-onderhandelingen over advies aan kabinet

Datum: vrijdag 9 juli 1999

Plaats: Gemeentehuis Hoofddorp, Raadhuisplein 1, Hoofddorp

Tijd:

13.30 uur (picketline organisaties)

14.00 uur (start TOPS-bijeenkomst)

16.00 uur (verwachte eindtijd TOPS-bijeenkomst)

Voorafgaand aan het TOPS houden omwonenden van het vliegveld en leden van milieuorganisaties een picketline bij de ingang van het gemeentehuis. Zij maken de onderhandelaars duidelijk dat er duidelijke milieugrenzen moeten komen om de groei van neerstortgevaar, vervuiling, stank en lawaai rond Schiphol aan banden te leggen.

###

Meer informatie:

Milieudefensie persvoorlichting: 020 - 550 73 33 Natuur en Milieu persvoorlichting: 030 - 233 13 28

Deel: ' Advies milieugrenzen Schiphol in cruciale fase '
Lees ook