Ministerie van Justitie

Staatscommissie voor internationaal privaatrecht brengt advies uit over internationaal goederenrecht

Op 23 december 1998 is een advies van de staatscommissie voor het internationaal privaatrecht over het internationaal goederenrecht aan de minister van Justitie, mr A.H. Korthals, aangeboden.

Het advies dat is voorbereid in overleg met een aantal externe deskundigen, gaat vergezeld van een ontwerp-regeling. De voorstellen van de staatscommissie hebben niet alleen betrekking op het klassieke zakenrecht, maar ook op de overdracht en de bezwaring van vorderingen en aandelen. De op basis van het advies tot stand te brengen Wet conflictenrecht goederenrecht zal deel uitmaken van de codificatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Downloaden Advies Internationaal goederenrecht in: Word 6.0-formaat
ASCII-formaat
ZIP-formaat(71 KB)

Downloaden inhoudsopgave Advies Internationaal goederenrecht in: Word 6.0-formaat
ASCII-formaat
ZIP-formaat(5 KB)

Downloaden ontwerp-regeling Wet conflictenrecht goederenrecht in: Word 6.0-formaat
ASCII-formaat
ZIP-formaat(7 KB)

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 05-01-1999

Deel: ' Advies over internationaal goederenrecht '
Lees ook