Onderwerp: De zonne-eclips van 11 augustus: een veilig spektakel ?!

Auteur: Karen Everaet
E-mail: k.everaet@prevent.be
Bedrijf: PREVENT
Adres: Gachardstraat 88/4
Plaats: 1050 Brussel
Tel.: 02/643 44 83
Fax: 02/643 44 80

De datum ligt vast en het belooft een groots spektakel te worden. Op 11 augustus is er de lang verwachte zonsverduistering. PREVENT, Instituut voor preventie, bescherming en welzijn op het werk, boog zich over de vraag of dit fenomeen gevolgen kan hebben voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

Risicos voor professionele activiteiten?
Wie naar de zonne-eclips wil kijken moet zijn ogen op een gepaste manier beschermen om oogletsels te voorkomen. Maar niet alleen de ogen lopen gevaar. De geleidelijke verduistering kan immers bepaalde activiteiten verstoren; een zekere aanpassing is dus vereist. Over het grootste deel van Belgik zal slechts een gedeeltelijke maar zeer duidelijk waarneembare verduistering te zien zijn (van 97 tot 100%). Het gevolg is dat de lichtsterkte afneemt. Dit kan schommelen tussen 60 en 1000 lux. Het wordt nog donkerder dan op een regenachtige dag bij een volledig betrokken, grijze hemel.

In de zone van de totale eclips zelf zal de lichtsterkte overeenstemmen met die van de schemering ongeveer 40 minuten na een zonsondergang bij open hemel (=1 ` 5 lux). Dit is vergelijkbaar met een nacht bij volle maan. Deze fase duurt maximaal 2 min. 30 sec. maar de 30 ` 40 minuten voor en na het hoogtepunt van de eclips is het effect van de verduistering voelbaar. Hierdoor kunnen bepaalde beroepsactiviteiten verstoord worden. Denken we maar aan transport, luchtverkeer, openbare verlichting, elektriciteitsverbruik, werken die gevaarlijk worden door een gebrek aan verlichting (het besturen van niet-verlichte voertuigen, steigers, de nabijheid van gevaarlijke uitrustingen, het verplaatsen van lasten, waarneming van details en kleuren, enz.).

Een andere risicofactor kan voortkomen uit de verstrooidheid of de opwinding die door het verschijnsel wordt opgewekt. Vergeten we evenmin het risico verbonden met het verkeer, dat op de toegangswegen naar de zone van de totale verduistering bijzonder druk kan worden.

Wat kan de werkgever doen?
Als werkgever is het belangrijk om zich op de zonsverduistering voor te bereiden met een risicoanalyse. Voor bepaalde sectoren (transport, luchtverkeer, ) is het aangeraden op voorhand een zicht te hebben op de mogelijke invloed van de eclips op de dagelijkse activiteiten. Daarnaast moet de werkgever zijn werknemers inlichten. Zeker en vast voor die aspecten die een rechtstreekse invloed op het werk hebben. Maar waarom ook niet over de zonsverduistering zelf, en hoe zich ertegen te beschermen? Zo zouden er maatregelen kunnen genomen worden dat het werk wordt neergelegd, dat er eclipsbrillen voorzien zijn,  Deze brillen zijn trouwens onderworpen aan de wetgeving van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijgevolg moeten ze voorzien zijn van een CE-markering.

PREVENT en de eclips
Als preventie-instituut kan PREVENT niet onverschillig blijven t.o.v. de zonsverduistering en de eventuele gevolgen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom publiceerde PREVENT in verschillende publicaties een bijdrage over dit onderwerp. PREVENT opende ook een internetpagina, volledig gewijd aan de zonsverduistering: https://www.prevent.be/eclipse. Daar vindt u de artikels uit de PREVENT-publicaties, interessante linken naar andere sites en een uitgebreid informatieaanbod over veiligheid en gezondheid.

Voor bijkomende informatie:
PREVENT, Publicaties & Communicatie, Karen Everaet, tel. 02/643.44.83, fax 02/643.44.80, e-mail k.everaet@prevent.be

Deel: ' Advies PREVENT inzake risico's bekijken zonsverduistering '
Lees ook