Ministerie van Buitenlandse zaken België

ADVIES REISDOCUMENTEN

Brussel, 24 december 1999

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken deelt mee dat het ontbreken van de noodzakelijke inreisdocumenten tot gevolg kan hebben dat reizigers die zich voor vakantie, voor zaken of voor andere doeleinden op reis begeven, ernstige moeilijkheden ondervinden en terug gestuurd kunnen worden aan de grens van het land van bestemming. Noch het Ministerie van Buitenlandse Zaken, noch de Belgische Ambassades of Consulaten in het buitenland zijn bij machte om reizigers die niet in het bezit zijn van de vereiste documenten de toegang tot een land te verschaffen.

Dergelijke problemen komen onder meer veelvuldig voor in volgende landen :

Tsjechië

Ofschoon er geen visum-verplichting voor Belgen bestaat, moeten reizigers die zich naar dit land begeven wel in het bezit zijn van een internationaal reispaspoort dat minstens geldig is voor de duur van hun verblijf. Een identiteitskaart volstaat niet om het land binnen te komen.

Israël

Ofschoon er geen visum-verplichting voor Belgen bestaat, moeten reizigers die Israël bezoeken in het bezit zijn van een internationaal reispaspoort dat nog ten minste zes maanden geldig is. Voor georganiseerde toeristische reizen met een heen en terug-reisbiljet kan, enkel wat de geldigheidsduur van het paspoort betreft, enige soepelheid in acht genomen worden.

Syrië

Reizigers die zich naar Syrië begeven moeten in het bezit zijn van een visum voor dat land. Dit kan aangevraagd worden bij de ambassade van Syrië in Brussel. Aan reizigers met een paspoort waarin stempels staan die aantonen dat zij in Israël zijn geweest, zelfs na uitreiking van het visum voor Syrië, wordt aan de grensovergang de toegang tot Syrië geweigerd.

Tot slot kan gemeld worden dat de visumplicht voor volgende landen werd afgeschaft :

Estland, Letland, Litouwen

Belgische staatsburgers hebben geen visum meer nodig voor deze landen, wel een internationaal reispaspoort dat nog ten minste drie maanden geldig is.

40x25-ecbel.gif (1087 bytes) Copyright © 1997-1998
Infos
info@diplobel.org Webmaster
webmaster@diplobel.org Technical Support
support@diplobel.org

Deel: ' Advies reisdocumenten Buitenlandse Zaken Belgie '
Lees ook