Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Veiligheid van aminozuursuppletie

Vandaag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over de veiligheid van toevoeging van aminozuren aan voedsel. Het is aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Raad geeft aan welke aminozuurhoeveelheden zonder gevaar voor de gezondheid kunnen worden toegevoegd aan hetgeen men in doorsnee via het voedsel pleegt in te nemen. Voor sommige mensen is extra inneming echter ongewenst.

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. In het lichaam voltrekken zich tal van processen van opbouw en afbraak van eiwitten. De daarbij betrokken aminozuren spelen ook een essentiële rol bij veel andere stofwisselingsprocessen. Het lichaam kan sommige aminozuren zelf maken, andere moeten via eitwithoudend voedsel worden aangevoerd.

De nu door de Gezondheidsraad beantwoorde adviesaanvraag van de bewindslieden van VWS en LNV houdt verband met wettelijke bepalingen inzake het toevoegen van zogeheten essentiële voedingsstoffen aan levensmiddelen of aan voedingssupplementen. Vitamines, mineralen en aminozuren zijn essentiële voedingsstoffen. Toevoeging ervan was tot voor kort in ons land verboden. Mede op grond van adviezen van de toenmalige Voedingsraad is in 1996 de toevoeging van vitamines en mineralen onder bepaalde voorwaarden vrijgegeven. Maar suppletie met aminozuren bleef - enkele zeer speciale gevallen, waaronder 'medische voeding' uitgezonderd - in Nederland verboden. Niettemin is er in de maatschappij een groeiende belangstelling voor aminozuursuppletie. Daarom is de Gezondheidsraad gevraagd om een wetenschappelijke beoordeling van de veiligheid van die suppletie. De vraag naar de voordelen of het nut ervan komt in het nu verschenen advies niet aan de orde. Evenmin ter sprake komt 'medische voeding' voor patiënten met bepaalde ziekten of mensen die in bijzondere omstandigheden verkeren.

Volgens de commissie die het advies heeft opgesteld, is er zeer weinig wetenschappelijke informatie over de mogelijke gezondheidskundige nadelen van de extra consumptie van grote hoeveelheden aminozuren. De commissie vindt echter in de beschikbare kennis voldoende zekerheid om bovengrenzen voor extra inname af te leiden. Suppletie is niet raadzaam voor onder meer zwangeren, moeders die borstvoeding geven, kinderen tot 13 jaar, patiënten met bepaalde stofwisselingsziekten en gebruikers van sommige geneesmiddelen.

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mevrouw ir C Hoeksema, tel. (070) 340 70 04.

Datum: 11 mei 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' Advies Veiligheid van aminozuursuppletie '
Lees ook