Persbericht FNV


Werknemers tussen wal en schip

Advies Vermeend leidt tot stopzetten uitkering

Er woedt al enige tijd een loopgravenoorlog tussen de belastingdienst en de Sociale Dienst. Inzet is de belastingvrije voet in de aanvullende bijstand. Voor de betreffende werknemers leidt dit tot forse extra belastingsaanslagen of stopzetting van de uitkering.

Dat blijkt ook deze week weer tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de Sociale Dienst in Amsterdam. Daar wordt de zaak behandeld van een beeldend kunstenares. Haar uitkering werd begin maart gestopt, omdat ze zich bij de belastingen in tariefgroep 0 had laten indelen. Dit is ook het advies van staatssecretaris Vermeend. Pas nadat FNV Kiem (kunsten, informatie en media) afgelopen maand dreigde met een rechtszaak, kwam de uitkering weer op gang. Op donderdag 5 augustus om 14.00 uur wordt het bezwaarschrift van FNV Kiem tegen de dienst behandeld.

De FNV is erg kwaad over deze gang van zaken. Volgens FNV-vice-voorzitter Kitty Roozemond vallen werknemers met een klein inkomen nu tussen de wal en het schip, enkel omdat twee instanties weigeren goede afspraken met elkaar te maken. Het is extra schrijnend, omdat het gaat om mensen die laten zien dat ze via werk uit de bijstand proberen te komen. De FNV vraagt minister van Sociale Zaken De Vries om in te grijpen. `Het is toch te gek dat twee overheidsinstanties er niet in slagen zo'n simpele technische kwestie met elkaar op te lossen', aldus Roozemond.

De vakcentrale voerde eerder een maandenlange briefwisseling met de staatssecretaris van Financiën, Vermeend. Kern van het probleem is de verrekening van de belastingvrije voet. Werknemers met inkomen uit werk en aanvullende bijstand krijgen twee keer een belastingvrije voet. Voor hun netto-inkomen maakt dat echter geen verschil.

Vorig jaar trok de FNV aan de bel, omdat ze merkte dat werknemers met aanvullende bijstand te maken kregen met extra belastingaanslagen die kunnen oplopen tot drieduizend gulden. Gevolg is dat ze alsnog beneden het sociaal minimum terechtkomen.

Het signaal van de FNV leidde tot een reactie van Vermeend. Die adviseerde de werknemers om zich voortaan in te laten delen in tariefgroep 0 (geen belastingvrije voet). Verschillende Sociale Diensten, zoals die in Amsterdam, zijn het daar nu echter niet mee eens. Zo kreeg de betreffende beeldend kunstenares te horen dat zij zich juist niet in tariefgroep 0 mocht laten indelen. Toen ze daar niet meteen op inging, werd haar uitkering stopgezet.

In totaal telt Nederland zo'n 60.000 werknemers die naast betaald werk aanvullende bijstand ontvangen.

Meer informatie:

FNV voorlichting, Harrie Lindelauff, (020) 58 16 552 3 augustus 1999

Deel: ' Advies Vermeend leidt tot stopzetten uitkering '
Lees ook