Bloemen Bureau Holland
21 Maart 2000

STAATSSECRETARIS ONTVANGT ADVIES VAN DE WERKGROEP FISCALE GEVOLGEN HERSTRUCTURERING LANDBOUW

Vandaag heeft staatssecretaris Vermeend het advies ontvangen van de door hem vorig jaar ingestelde werkgroep 'Fiscale opties bij herstructurering op bedrijfsniveau in de land- en tuinbouw' . Om het door de regering ingezette herstructurering in de landbouw- en tuinbouw te bespoedigen, heeft de Staatssecretaris van Financiën deze werkgroep ingesteld. De staatssecretaris heeft deze werkgroep de opdracht gegeven om eventueel aanwezige fiscale belemmeringen bij de herstructurering op bedrijfsniveau te inventariseren en te zoeken naar opties om deze fiscale belemmeringen weg te nemen.

Belangrijkste aanbevelingen De werkgroep komt tot de conclusie dat een belangrijk knelpunt bij de herstructurering van de land- en tuinbouw is gelegen in de huidige voorwaarden van de vervangingsreserve. De werkgroep adviseert in navolging van de werkgroep .Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw. te komen tot een herinvesteringsreserve. Deze herinvesteringsreserve zou ingeval van overheidsingrijpen ook van toepassing moeten zijn indien sprake is van staking en het starten van een nieuwe onderneming. Hiermee wordt een belangrijke belemmering weggenomen bij het herstructurering van landbouwbedrijven door bijvoorbeeld de mestproblematiek. Met deze maatregel is een budgettair beslag gemoeid van 45 miljoen structureel. Verder adviseert de werkgroep het fiscaal stimuleren van investeren in het welzijn van dieren. Hierbij kan gedacht worden aan een willekeurig afschrijvingsregime of een investeringsaftrek.

Bij de nadere vormgeving dienen hierbij wel nadrukkelijk de kaders die Europese regelgeving stellen in de overwegingen meegenomen te worden. De kosten van deze maatregel gaan in de richting gaan van 5 miljoen structureel. Daarnaast doet de werkgroep nog aanbevelingen voor enige aanpassingen in de overdrachtsbelasting. Binnen het ondernemerspakket van de werkgroep .Belastingen bedrijfsleven 21ste eeuw. zijn de benodigde budgettaire middelen reeds gereserveerd. Het rapport van de werkgroep .Fiscale opties bij herstructurering op bedrijfsniveau in de land- en tuinbouw. staat op de internet-site van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers

Deel: ' Advies werkgroep fiscale gevolgen herstructurering landbouw '
Lees ook