Gemeente Stede Broec

17-3-2003
ADVIESBUREAU VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN

Nieuw initiatief van FNV en ANGO

De Seniorenraad heeft een adviesbureau voor ouderen en gehandicapten opgericht. Dat is tot stand gekomen in samenwerking met de FNV en de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie).

Ouderen en gehandicapten kunnen elke vrijdagmiddag (van 13.30 tot 15.30 uur) terecht met vragen en problemen op sociaal-juridisch gebied. Dat kan onder meer gaan over onderwerpen als uitkeringen, arbeidszaken (bijvoorbeeld ontslag), mobiliteit, belastingkwesties (bijvoorbeeld kwijtschelding), huisvesting, verzekeringen.

Het adviesbureau biedt behalve advies ook dienstverlening, verwijzing, begeleiding, bemiddeling en hulp, bijvoorbeeld bij bezwaarschriften. In principe gebeurt dat kosteloos.

Deel: ' Adviesbureau voor ouderen en gehandicapten in Stede Broec '
Lees ook