Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-009
DATUM: 19 januari 1999

Eerste overeenkomsten "No Cure, No Pay" ondertekend

Commissaris van de Koningin Jager en vertegenwoordigers van zeven adviesbureaus hebben op dinsdag 19 januari 1999 de eerste overeenkomsten voor de "No Cure, No Pay" regeling ondertekend. Het gaat om de volgende adviesbureaus: Bedrijfs Milieu Dienst Flevoland B.V., Grontmij Flevoland, Milieu Adviesbureau Nillesen B.V., Ingenieurs-bureau Oranjewoud B.V., BECO Milieu-management & Advies B.V., Bisschop & Partners en De Straat Milieu-adviseurs. Het adviesbureau Arcadis IMD heeft de overeenkomst per post ondertekend. Met de "No cure No pay" regeling wil de Provincie Flevoland onderzoek naar preventiemaatregelen voor afval, energie, water, lucht e.d. bij bedrijven in Flevoland stimuleren. Bedrijven uit Flevoland kunnen op basis van "No cure, No pay" kiezen voor een kort of lang preventie-onderzoek, uitgevoerd door een adviesbureau. Zijn er voldoende resultaten, dan betaalt de ondernemer het onderzoek zelf. Is er geen resultaat of zijn de besparingen lager dan de kosten, dan betalen de provincie en adviesbureau ieder de helft van de advieskosten. Dit is bij het korte onderzoek de totale advieskosten, bij het uitgebreide onderzoek het verschil tussen de gevonden besparingen en de advieskosten. Bedrijven mogen zelf een adviesbureau uitzoeken, mits deze een overeenkomst met de provincie tekent. In deze overeenkomst staan de verplichtingen van beide partijen en de eisen waaraan een preventieonderzoek moet voldoen. Voor de eerste tien aanmelders voor een preventieonderzoek is er een bonus van fl. 1000,-. Inmiddels heeft Karmac Bedrijvencentrum uit Lelystad zich als eerste aangemeld voor een kort preventieonderzoek. Geïnteresseerde bedrijven kunnen informatie krijgen of zich aanmelden bij de Provincie Flevoland, mevrouw C.G.E. Huigsloot, telefoon: 0320 - 265407.

Deel: ' Adviesbureaus ondertekenen 'No Cure, No Pay' met Flevoland '
Lees ook