Gemeente Den Helder

Weeknieuws

Vergaderingen

betreft:
week: week 28

Allochtonenbeleid

De Adviescommissie Allochtonenbeleid vergadert donderdag 15 juli. Op de agenda staan de presentatie van mevrouw Noordpool over haar werkzaamheden als hypnotherapeute, de presentatie van de "Stuurgroep 50+ migranten", de stand van zaken Plan van Aanpak m.b.t. de werkgroep "Multi-functioneel centrum/Mobiliseren achterban" en werkgroep "Vergroten externe bekendheid". De vergadering begint om 19.30 uur in kamer 1.54 van het stadhuis.

Milieuzaken

Dinsdag 20 juli vergadert de commissie Milieuzaken. Om 17.30 uur begint het informele gedeelte van de vergadering. Op de agenda staan onder andere de evaluaties van het Beleidsplan Natuur, Landschap en Stedelijk groen en de nota Spelen in Den Helder. Om 20.30 uur start de reguliere vergadering. Hierin komen de notitie veeg- en borstelbeleid, de eerste Marap 1999 en het Milieujaarverslag Milieudienst 1998 aan de orde.

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie vergadert dinsdag 20 juli. Op de agenda staan onder andere de VISA-afschriften.

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De vergadering van de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken van 21 juli gaat niet door in verband met een extra raadsvergadering (zie "Gemeenteraad vergadert").

Financiën en Grondbedrijf

De commissie Financiën en Grondbedrijf vergadert op donderdag 22 juli. De agendapunten waren bij het samenstellen van dit bericht nog niet bekend.

De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 en beginnen om 20.00 uur in de raadzaal, tenzij anders vermeld. De stukken die betrekking hebben op de agendapunten kunt u vanaf drie dagen voor de vergadering inzien op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis. U kan daar ook een agenda van de bijeenkomst krijgen. U kunt tijdens de vergadering uw mening laten horen over een bepaald agendapunt. Meldt u dit even van tevoren bij de voorzitter, hij stelt u hiervoor dan in de gelegenheid.

Overigens zendt de Lokale Omroepstichting van de meeste vergaderingen de volgende ochtend een samenvatting via de radio uit, en wel tussen 08.00 en 09.00 uur. U vindt de LOS op de kabel op FM 89.0 Mhz en in de ether op 105.6 MHz.

_________________________________________________________________

laaste verandering: juli 14, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Adviescommisie Allochtonenbeleid Den Helder '
Lees ook