expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: CULTUURBEZIT UIT NALATENSCHAPPEN

PERSBERICHTNR. 99/138 Den Haag 23 juni 1999

ADVIESCOMMISSIE BEOORDELING CULTUURBEZIT UIT NALATENSCHAPPEN

Onlangs zijn op gezamenlijke voordracht van de Staatssecretarissen van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de onderstaande leden benoemd in de .Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen.:

- de heer mr. H.E. Koning (voorzitter);

- de heer mr. A.W. van der Vegt (op voordracht van Financiën);
- de heer dr. R.E.O. Ekkart (op voordracht van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).
Het Ministerie van Financiën voorziet in het secretariaat van de commissie.

Deze commissie is ingesteld in het kader van de kwijtscheldingsregeling die is op genomen in artikel 67, lid 3, van de Successiewet. Die regeling heeft als doel om voorwerpen die van groot nationaal cultuur- of kunsthistorisch belang zijn, voor Nederland te behouden. Op grond van de regeling kan verschuldigd successierecht worden kwijtgescholden indien kunstvoorwerpen uit de nalatenschap worden overgedragen aan de Staat. Het bedrag van de kwijtschelding beloopt 120 procent van de waarde van de overgedragen voorwerpen maar niet meer dan het verschuldigde recht. De commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren of aangeboden voorwerpen voor de toepassing van de kwijtscheldingsregeling kunnen worden geaccepteerd. In dit kader beoordeelt de adviescommissie het aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers
Tel.nr. 070 - 342 8403

23 jun 99 15:06

Zoekwoorden:

Deel: ' Adviescommissie beoordeling cultuurbezit nalatenschappen '
Lees ook