Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2003-020

Den Haag, 27-01-2003

Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen geïnstalleerd

Staatssecretaris Van Eijck heeft vandaag een adviescommissie geïnstalleerd over de fiscale behandeling van pensioenen. De commissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren over elementen van pensioenregelingen die buiten het wettelijke fiscale kader voor pensioenen (het zogenoemde Witteveenkader) vallen, maar wel van belang zijn voor een verdergaande flexibilisering van pensioenen. De commissie wordt voorgezeten door professor Van Muiswinkel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Flexibilisering van pensioenen kan onder meer bijdragen aan een betere aansluiting van oudedagsvoorzieningen op de praktijk. Omdat het begrip flexibiliteit op verschillende wijzen kan worden ingevuld is het aan de commissie te duiden wat hieronder kan worden verstaan. De adviescommissie adviseert onafhankelijk over onderwerpen die zij zelf van belang acht, of die door partijen uit het pensioenveld worden aangedragen. De adviezen zullen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Deel: ' Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen geïnstalleerd '
Lees ook