NIBUD Persbericht7 april 2000

NIBUD-Adviesprogramma 2000 nu verkrijgbaar

Speciale versies schuldregelen en alimentatieberekenen

De nieuwste editie van het NIBUD-Adviesprogramma is nu verkrijgbaar. Het NIBUD-Adviesprogramma is een computerprogramma voor professionals die consumenten adviseren of begeleiden op financieel gebied. Gebruikers van het programma zijn bijvoorbeeld schuldhulpverleners, juristen, maatschappelijk werkers, budgetconsulenten, gemeenten, hypotheekverstrekkers, medewerkers bij woningcorporaties en dergelijke. Om een aantal specifieke groepen gebruikers beter van dienst te kunnen zijn, biedt het NIBUD het Adviesprogramma voortaan aan in de volgende drie versies: het NIBUD-Schuldregelprogramma, het NIBUD-Alimentatieprogramma en het vertrouwde NIBUD-Adviesprogramma, dat alle functies van beide programma's bevat.

Schuldregelprogramma

Het Schuldregelprogramma is speciaal ontwikkeld voor professionals op het gebied van schuldregelen. Advocaat/bewindvoerders, medewerkers bij kredietbanken en andere schuldregelaars kunnen met het programma snel en eenvoudig saneringsplannen opstellen.

Aan de hand van een schuldbehandelingsformfulier kunnen alle schulden worden geïnventariseerd. Vervolgens berekent het programma, volgens de NVVK-methode, de aflossingscapaciteit van de schuldenaar. Tot slot komt het programma met een aflossingsvoorstel, rekening houdend met het beschikbare bedrag en de mate van preferentie van de schulden. Het programma kan ook gebruikt worden om berekeningen te maken in het kader van loonbeslag.

Alimentatieprogramma

Het NIBUD-Alimentatieprogramma is bestemd voor juridisch adviseurs die cliënten adviseren en begeleiden in een echtscheidingsprocedure. Het Alimentatieprogramma helpt bij het vaststellen van het netto inkomen van de alimentatieplichtige. Vervolgens wordt het draagkrachtloos inkomen bepaald a.d.h.v. de daartoe bestemde Trema-normen. Tot slot wordt de draagkrachtruimte bestemd voor kinderalimentatie en, wanneer dat mogelijk is, voor partneralimentatie. Het programma neemt daarbij steeds automatisch het belastingvoordeel mee. Het NIBUD-Alimentatieprogramma kan verder alimentatiebedragen van voorgaande jaren indexeren.

Demo op internet

Voor alle drie de programma's geldt dat er met behulp van de vergelijkingscijfers van het NIBUD adviesbegrotingen kunnen worden gemaakt. Gegevens kunnen worden opgeslagen naar een (tekstverwerkings)bestand, zodat er verder mee gewerkt kan worden. Een routeplanner laat steeds duidelijk zien waar men zich in het programma bevindt. Een demo van het gehele programma is te zien op de internetpagina van het NIBUD: www.nibud.nl

Het Schuldregelprogramma en het Alimentatieprogramma zijn echt bestemd voor specifieke gebruikers. Wie echter alle functies wil gebruiken, kan beter het NIBUD-Adviesprogramma aanschaffen. Bestellers van het volledige NIBUD-Adviesprogramma krijgen bovendien een gratis exemplaar van het BudgetHandboek 2000, een naslagwerk op het gebied van inkomsten, uitgaven en bestedingspatronen, dat het NIBUD jaarlijks uitgeeft.

Het NIBUD-Adviesprogramma 2000 werkt op computers met CD-rom en Windows 95 of hoger, of Windows NT versie 4.0 en hoger.

10% korting bij een abonnement!

Het NIBUD-Alimentatieprogramma wordt geleverd op CD-rom. Halverwege het jaar wordt een up-date met actuele gegevens geleverd. De prijs is afhankelijk van het aantal gebruikers van het programma. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om een abonnement te nemen. Abonnementhouders krijgen het eerstvolgende jaar 10% korting op de dan geldende prijs.

1
gebruiker

2-10
gebruikers

meer dan 10 gebruikers: prijs per gebruiker NIBUD-Alimentatieprogramma

ƒ 300,-

ƒ 600,-

ƒ 60,-
NIBUD-Schuldregelprogramma

ƒ 300,-

ƒ 600,-

ƒ 60,-
NIBUD-Adviesprogramma*

ƒ 500,-

ƒ 1000,-

ƒ 100,-


*Inclusief het BudgetHandboek 2000

Bestellingen kunnen als volgt worden geplaatst:
* via het bestelformulier of


* per fax: 030 2 306 716. Vermeld in dat geval naam van de instelling, contactpersoon, bezorgadres en zonodig het factuuradres.

Deel: ' Adviesprogramma 2000 verkrijgbaar bij NIBUD '
Lees ook