HE


5 februari 1999
Nummer: 99.06

Adviesraad binationaal hogeschoolcentrum Enschede-Osnabrück start werkzaamheden

De adviesraad van het binationale hogeschoolcentrum Enschede-Osnabrück, ENOTIS kwam op 8 januari bijeen in Enschede. Hiermee maakte deze raad een begin met zijn werkzaamheden voor de internationale samenwerking tussen twee hogescholen. Tot voorzitter van de adviesraad is voor een periode van twee jaar mevrouw H. Schuchardt gekozen. Zij was minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Duitse deelstaat Niedersachsen en stond, samen met minister Jo Ritzen, aan de wieg van de samenwerking tussen de Hogeschool Enschede en de Fachhochschule Osnabrück. De voltallige adviesraad bestaat uit zes personen, te weten Prof. Dr. F. Mertens, drs. Hans-Jürgen Back, H.J. Hazewinkel RA, mr. Gerd-Christian Titgemeyer, Frau Helga Schuchardt en drs. A.C. van Leersum. De raad adviseert de gezamenlijke directie van het hogeschoolcentrum over te voeren beleid omtrent de samenwerking. Verder effent hij de weg voor de oplossing van problemen, die voortkomen uit het feit dat er twee verschillende wetgevingen en verschillende culturen zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat in Nederland studenten collegegeld moeten betalen, terwijl dat in Duitsland niet het geval is. Het probleem ontstaat hierbij voor Duitse studenten van 27 jaar en ouder. Als ze jonger zijn krijgen zij het collegegeld van de Nederlandse staat terug. Als de Duitse studenten met de uitwisseling in Nederland beginnen, is het merendeel van hen al 27 jaar of ouder. Een ander probleem doet zich voor bij de studiebeurzen. Nederlandse studenten mogen hun studiebeurs meenemen als ze in het Europese buitenland gaan studeren, in Duitsland kan dit onder strikte voorwaarden maar voor één jaar. Dit speelt een rol zodra Duitse studenten aan de Hogeschool Enschede een studie, of een deel van een studie willen volgen. Meestal voldoen ze dan niet aan de gestelde voorwaarden. Anderzijds is het ook niet de taak van de Nederlandse overheid studiebeurzen aan Duitse studenten ter beschikking te stellen.

laatste wijziging gemaakt op: 09-02-99

Deel: ' Adviesraad binationaal hogeschoolcentrum Enschede-Osnabrück '
Lees ook