Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

ROB-RFV: Presentatie cd-rom de Druppel

Adviesraden Rob en Rfv presenteren cd-rom 'de Druppel'

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) hebben een cd-rom uitgebracht met de titel 'De druppel, zes jaar adviezen van Rob en Rfv'. Hierop zijn alle uitgebrachte adviezen van de afgelopen zes jaar bijeengebracht. Vandaag is een exemplaar van deze cd-rom aangeboden aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan staatssecretaris Van Eijck van Financiën.

De cd-rom bevat behalve een groot aantal adviezen (rond 160), publicaties zoals trendrapporten (van de Rfv), voorstudies (uitgebracht ten behoeve van de Rob) en verslagen (van studiedagen en symposia). Gezamenlijk gaat het om ruim 180 verschillende documenten. Een geavanceerd zoeksysteem op de cd-rom zorgt ervoor dat elk advies snel en gemakkelijk is te vinden, te lezen, digitaal op te slaan en te printen.

Inhoudelijk bestrijken de adviezen een zeer breed terrein. Zo krijgt de gebruiker van deze cd-rom adviesteksten op het beeldscherm over zaken als bestuursverhoudingen, veiligheid, politie en brandweer, informatietechnologie en overheid. Ook zijn adviezen beschikbaar over onderwerpen als privatisering, het kiesstelsel en politieke partijen, integriteit van het openbaar bestuur, modernisering van de Grondwet en de inrichting van het provinciefonds en het gemeentefonds.

Veel van deze adviezen hebben een betekenis die verder strekt dan de korte termijn.
Tot nu toe waren die adviezen inhoudelijk slecht ontsloten en niet met elkaar in verband te brengen. Met het uitbrengen van deze cd-rom kunnen alle adviezen nu snel en effectief worden doorzocht onder meer op basis van een trefwoord of een combinatie van trefwoorden. Hiermee is deze cd-rom waardevol voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met het functioneren van de overheid.

Zowel de Rob als de Rfv zijn bij wet ingestelde, onafhankelijke adviesorganen voor regering en Staten-Generaal en adviseren op strategisch niveau en op operationeel niveau over de vraagstukken betreffende het functioneren van de overheid en het verdelen van gelden over en tussen overheden.

Titel: De druppel, zes jaar adviezen van Rob en Rfv Redactie: Rob/Rfv
Uitvoering: 1 cd-rom plus boekje (16 pagina's, inclusief foto's) Versies: Stand alone en netwerkversie
ISBN: 90-803617-6-3
NUGI-nr: 693
Prijs: E 89,- (excl. BTW en verzendkosten)
Uitgever: Groenendaal B.V. Larenseweg 36, 1221 CN Hilversum. Telefoon 035 642 10 52 / www.groenendaal-uitgeverij.nl

De cd-rom is te bestellen bij de uitgever.

Deel: ' Adviesraden Rob en Rfv presenteren cd-rom 'de Druppel' '
Lees ook