NU'91

Verdiep je in de adviezen van de Vakinhoudelijke Raad

De verpleging en verzorging zijn dynamische beroepen. Hun inhoud is voortdurend in beweging en vergen een continu proces van heroriëntatie in kennis en praktijk. NU91 houdt zich als grootste beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland uitdrukkelijk met de beroepsinhoud bezig. Een van de instrumenten daartoe is de Vakinhoudelijke Raad (VIR). De VIR voorziet als denktank het bestuur van NU91 van adviezen op beroepsinhoudelijk gebied.

Daarbij gaat het om een breed spectrum van onderwerpen. In het verleden werden adviezen uitgebracht over onder andere de herregistratie, toekomstscenarios voor de gezondheidszorg, en verschuivingen in het verpleegkundig takenpakket. Meer recent zijn adviezen geformuleerd over individuele professionalisering van verpleegkundigen en de politiek m.b.t. verpleegkunde en verzorging.

Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle VIR-adviezen tot dusver. Heb je belangstelling in de adviezen, dan kun je ze toegestuurd krijgen. De gegevens daarvoor staan onderaan de pagina. NU91 ziet je reactie graag tegemoet


Deel: ' Adviezen Vakinhoudelijke Raad in de verpleging en verzorging '
Lees ook