Raad voor het openbaar bestuur

Het nieuws van de Rob is op 3 maart 2003 bijgewerkt. Presentatie 2 adviezen
Maandag 3 maart 2003 heeft de voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, heer dr. J.A. van Kemenade, twee adviezen over regionale vraagstukken gepresenteerd.

Het eerste advies is getiteld 'Veiligheid op niveau', en gaat over de bestuurlijke inbedding van de veiligheidsregio's. Het advies gaat in op de organisatie van de rampenbestrijding en op de inbedding van het integraal veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Het betreft hier een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd advies en is een vervolg op het tussen-advies dat de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in april vorig jaar uitbracht over dezelfde materie. Het advies 'Veiligheid op niveau' is vanaf hier te downloaden.

Het tweede advies 'Legio voor de regio' gaat over het bestuur in grootstedelijke gebieden. De Tweede Kamer vroeg de Rob vorig jaar advies over het toen voorliggende wetsvoorstel 'Bestuur in stedelijke regio's'. Over dat wetsvoorstel bracht de Raad toen een negatief advies uit. De Raad kondigde toen aan binnen een jaar met een vervolgadvies te komen met bestuurlijke modellen voor regionale vraagstukken. Het advies 'Legio voor de regio' is nu dus afgerond en hier te downloaden.

Overig nieuws uit de Rob vergadering van 13 februari 2003

Deel: ' Adviezen van de Rob gepresenteerd '
Lees ook