Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99.013
DATUM: 26 januari 1999

Concept "Integraal Advies Voortgezet Onderwijs 1999"vastgesteld

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het concept "Integraal Advies Voortgezet Onderwijs 1999" vastgesteld. Jaarlijks brengt de provincie advies uit aan de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), over de gewenste ontwikkeling van het voortgezet onderwijs. Daarbij gaat het om adviezen over de stichting van een nieuwe school of uitbreiding van een bestaande school met bijvoorbeeld een gymnasium. Met de staatssecretaris van OC&W is afgesproken dat het advies van de provincie zwaar-wegend is, zij zal daar alleen gemotiveerd van afwijken. In het "Integraal Advies Voortgezet Onderwijs" staan de volgende adviezen:

- Gedeputeerde Staten adviseren positief over de fusie van de openbare MAVO in de gemeente Zeewolde en het Oostvaarderscollege in Almere. Door deze fusie kunnen HAVO- en VWO-leerlingen in Zeewolde naar school.

- Gedeputeerde Staten adviseren negatief over de stichting van een MAVO op Urk. Dit initiatief van de Reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen voldoet niet aan de stichtingsnorm van 260 leerlingen.

- Gedeputeerde Staten adviseren positief over de vestiging van een VBO-afdeling Landbouw in Almere, als vestiging van het Groenhorst College. Het Groenhorst College heeft nu vestigingen in de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder.

- In overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Almere, heeft het Oostvaarders College een aanvraag ingediend voor een afdeling Transport en Logistiek. Transport en Logistiek is een van de snelst groeiende bedrijfstakken in Flevoland. Gedeputeerde Staten stellen voor de afdeling Transport en Logistiek aan het Oostvaarders College toe te kennen.

- Het VBO en MAVO verdwijnen in de nabije toekomst. Daarvoor komt het Voorbereidend Beroeps Onderwijs of VMBO. De provincie adviseert dit jaar voor het eerst over de door Flevolandse scholen aangevraagde intrasectorale programma's. Intrasectorale programma's zijn samenvoegingen van twee voor-malige VBO-afdelingen. Een voorbeeld hiervan is Metalectro, een samen-voeging van Metaaltechniek en Electrotechniek. Op grond van een aantal criteria wordt per school een oordeel uitgesproken.

Deel: ' Adviezen van Flevoland aan staatssecretaris Onderwijs '
Lees ook