Adviseurs verenigingen zich rondom MKB-Groeicertificaat

Datum: 3 mei 1999

P E R S B E R I C H T

Adviseurs verenigingen zich rondom MKB-Groeicertificaat

Licentiehouders van het MKB-Groeicertificaat hebben onlangs in Apeldoorn een eigen vereniging opgericht. In Nederland zijn nu zon 25 zelfstandige adviseurs met dit begeleidingsmodel voor het midden- en kleinbedrijf actief. Hun vereniging moet een centraal aanspreekpunt worden voor ondernemers die de bedrijfsvoering willen verberen. Hoewel het MKB-Groeicertificaat gericht is op kwaliteit, zien ondernemers die er al mee werken het vaak ook als basis voor Arbo- en milieuzorg.

Het MKB-Groeicertificaat werd in 1997 door onder meer MKB Nederland, het ministerie van EZ en de Raad voor Accreditatie gelanceerd om de kwaliteitsnorm ISO-9000 ook binnen het bereik van kleinere en middelgrote bedrijven te brengen. Tot dan toe was ISO eigenlijk alleen haalbaar voor grotere ondernemingen. Veel kleinere bedrijven (en hun klanten) stellen prijs op een kwaliteitscertificaat, maar de ISO-norm eist vaak meer dan zij voor mogelijk houden.

Het MKB-Groeicertificaat brengt daar verbetering in. Het laat de onderneming naar het niveau van ISO toegroeien en verschaft onderweg drie deelcertificaten - iin voor elke gerealiseerde tussenstap. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is, dat er al vanaf het begin voldoende 'draagvlak' is binnen de organisatie. Bij gebrek daaraan is al menig kwaliteitszorgsysteem in de ontwikkelingsfase gesneuveld. Met het MKB-Groeicertificaat behoren mislukte projecten tot het verleden, is de overtuiging van de nieuwe Vereniging van Licentiehouders MKB-Groeicertificaat.

Geestelijke vader van het Groeicertificaat is dr.ir. G.S.D. Maathuis. Hij deed ervaring op binnen het MKB en bracht de adviesvraag heel gedetailleerd in kaart. Daarop baseerde hij zijn model, dat nu alleen door speciaal geselecteerde adviseurs gebruikt mag worden. De vijfentwintig erkende adviseurs zijn, verspreid over heel Nederland, actief in verschillende sectoren en bedrijfstakken. Hun vereniging zal een centraal aanspreekpunt zijn voor geonteresseerde ondernemers. Een Internet-website levert straks alle noodzakelijke informatie over het MKB-Groeicertificaat, de vereniging en de aangesloten licentiehouders.

Via de vereniging gaan de adviseurs onderling kennis en ervaring uitwisselen, seminars organiseren rond het begeleidingsmodel en een klachtencommissie in het leven roepen. Als belangrijk pluspunt zien zij zelf dat zij hun klanten nu met meer dan alleen de eigen expertise van dienst kunnen zijn. Verwijzing naar en covrdinatie van subsidiestromen behoren tot de mogelijkheden.

De vereniging is 18 maart jl officieel opgericht en zal zich later in het voorjaar officieel presenteren. Tot die tijd is nadere informatie te verkrijgen bij de beoogd voorzitter, de heer Douwe Meetsma, tel. 055-360 18 92.

Apeldoorn, 3 mei 1999

Organisatie: Vereniging van Licentiehouders MKB-Groeicertificaat

adres: Fideliostraat 20

postcode: 7323 CX

woonplaats: Apeldoorn

Telefoon: 055-3601892 of 06-53405075

d.meetsma@wxs.nl

Deel: ' Adviseurs verenigingen zich rondom MKB-Groeicertificaat '
Lees ook