´Minister heeft Kamer misleid over Tijgermugconvenant’


DEN HAAG, 20140609 -- Minister Schippers van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over het convenant dat zij met de bandenbranche sloot over de aanpak van de tijgermug. Dat blijkt uit een Legal opinion van advocaat Rogier Hörchner. De minister had in antwoord op Kamervragen gesteld dat het convenant voldoet aan de Aanwijzingen voor convenanten, die voor de minister bindend zijn. Dat blijkt niet het geval, waardoor het convenant ernstige gebreken vertoont. Daarnaast is in de Legal opinion te lezen dat het convenant waarschijnlijk cruciale lekken vertoont.

De tijgermug is een mug die van oorsprong uit Azië komt, en meer dan 20 virussen en parasieten kan overdragen op mensen en dieren, die ondermee kunnen leiden tot dengue, Chikungunya, gele koorts en hersenontsteking. Het Nederlandse klimaat is geschikt voor vestiging van deze exotische mug. De tijgermug komt hier terecht met de invoer van gebruikte banden en het sierplantje Lucky Bamboo. Voor Lucky Bamboo heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid een wettelijke regeling opgesteld op basis van de Warenwet, voor de gebruikte banden heeft zij vorig jaar een convenant gesloten met de VACO, een vereniging waar zo’n 90% van de bandenbedrijven bij is aangesloten.

In antwoord op vragen van kamerlid Henk van Gerven stelde de minister eind vorig jaar dat het convenant voldoet aan de Aanwijzingen voor convenanten. Dit zijn voorschriften waaraan ministers zich moeten houden als ze een convenant afsluiten. In opdracht van het platform Stop invasieve exoten heeft advocaat Rogier Hörchner (die eerder onderzoek heeft gedaan naar het Verpakkingenconvenant) een Legal opinion opgesteld, waarin de vraag centraal staat of het convenant aan de Aanwijzingen voldoet. Hörchner constateert dat dit niet het geval is en dat het convenant ernstige gebreken vertoont, onder meer waar het gaat om de handhaafbaarheid en de verhouding tot bestaande regelgeving. Het is niet eens duidelijk tot welke leden van de brancheorganisatie het convenant zich richt. Twee citaten uit de Legal opinion:

“Ziet het convenant daadwerkelijk alleen op importerende bandenbedrijven? Dat laatste zou inhouden dat de regeling ‘zo lek als een mandje’ genoemd kan worden, omdat de schakel ervoor en erna zich al niet aan de betreffende afspraken hoeven te houden. Het convenant lijkt in die zin makkelijk te omzeilen middels een tussenpersoon (of een importerende niet-VACO-collega), danwel door middel van snelle doorverkoop aan derden.”

“Bovendien blijft het nog steeds de vraag waarom Lucky Bamboo wel wettelijk is geregeld en deze import van banden niet. Hoewel de vraag meermalen door de Tweede Kamer gesteld is, is deze nog steeds onvoldoende bevredigend beantwoord.”

Link naar Legal Opinion “Juridische kwaliteit Convenant Voorkomen of beperken van herhaalde insleep van exotische muggen bij bedrijven die handelen in gebruikte banden (VWS-VACO)”:  https://www.mijnbestand.nl/Bestand-N88WQSCIFDOP.pdf


Deel: ' Advocaat 'Minister heeft Kamer misleid over Tijgermugconvenant' '
Lees ook