OM lekt strafdossier aan burgemeester om advocaat uit ambt te zetten


Dossier gelekt aan burgemeester Welten (CDA) van Borne

BORNE, 20170308 -- Op 9 maart ’17 vindt er een WOB-zitting plaats over een achtergehouden document. Het gaat om de motivering van een machtiging tot binnentreden afgegeven door de burgemeester. De burgemeester schrijft nu aan de rechtbank dat het document achteraf is opgesteld om aangifte te kunnen doen tegen de advocaat. In een later stadium lekt het OM stukken uit het strafdossier aan de burgemeester. De burgemeester gebruikt deze stukken om de advocaat in diskrediet te brengen.

[Fotobijschrift: Agenten zijn zojuist over het hek geklommen, ambtenaren volgen.]
Fotobijschrift: Agenten zijn zojuist over het hek geklommen, ambtenaren volgen.

Wie?

Advocaat mr. drs. M. Wullink treedt op namens cliënten die al ruim tien jaar in bittere strijd verkeren met de gemeente Borne. Burgemeester R.G. Welten van Borne (CDA) valt nu de advocaat aan.

Wat is er aan de hand?

De advocaat komt op voor cliënten waarvan de woning is wegbestemd en niet uitgekocht in verband met de komst van een nieuw bedrijventerrein. De gemeente stelde dat de woning illegaal gebouwd was. Nu blijkt dat een ambtenaar foutief een bouwvergunning heeft verleend. De woning ondervindt meer hinder van het spoorgeluid dan wettelijk is toegestaan. Deze ambtenaar is nu wethouder (CDA) in een andere gemeente. In 2011 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de woning niet illegaal is, dat een ambtenaar aanwezig was bij het uitpalen en de gemeente nooit handhavend heeft opgetreden. De gemeente weigert cliënten uit te kopen.

Ineens wil de gemeente de woning inspecteren en op oneigenlijke wijze handhaven. Burgemeester oefent pressie uit op cliënten van de advocaat. De advocaat stelt dat de burgemeester misbruik maakt van zijn bevoegdheid. De burgemeester wil de machtiging om binnen te treden in dit geval niet vooraf laten toetsen door de rechter. Bij een spoedzitting een dag voor de inspectie weigert de burgemeester de machtiging te laten toetsen.

Bij het binnentreden, waarbij vier politieagenten en twee ambtenaren aanwezig waren, vertonen  ambtenaren escalerend gedrag. Zij hielden zich bovendien niet aan vooraf gemaakte afspraken. De advocaat reageert hierop en de advocaat wordt ten onrechte door twee agenten in de boeien geslagen. De strafzaak is na tweeënhalf jaar nog steeds niet inhoudelijk behandeld.

De burgemeester vraagt stukken op uit het strafdossier bij het OM.  Hiermee wil hij de deken van de Orde van Advocaten aanzetten de advocaat uit zijn ambt te zetten. De wet staat niet toe dat de burgemeester inzage krijgt in een strafdossier. Het OM lekt de stukken toch aan de burgemeester. De burgemeester stuurt de stukken door aan de deken. De burgemeester verwijt de advocaat dat hij de ambtenaren aanspreekt op de fouten die zijn gemaakt en het achterhouden van informatie rondom de woning van zijn cliënten.

Burgemeester vraagt de deken om het oordeel van de rechter niet af te wachten. Hij wil dat de deken een klacht indient met als doel om de advocaat van de zaak af te krijgen.

Reactie van ambtenaar aan deken:
Burgemeester Welten zou graag zien dat u deze uitkomst niet afwacht en ook - ongeacht deze uitkomst - uw onderzoek voortzet c.q. een klacht indient.

 Conclusie, de burgemeester:
-            houdt stukken achter voor de rechter;
-            verkrijgt op oneigenlijke wijze vertrouwelijke documenten;
-            maakt misbruik van zijn bevoegdheden;
-            dekt fouten toe van ambtenaren.

Waar?
Gemeente Borne.

Wanneer?
Rechtbank Overijssel te Zwolle, zitting van 9 maart ’17 aanvang 14.00 uur.

Waarom?
Op de zitting van 9 maart ’17 wordt het stuk behandeld waaruit blijkt dat de inspectie door de gemeente Borne achteraf is gemotiveerd om de advocaat in diskrediet te brengen.


Deel: ' Advocaat procedeert tegen Burgemeester van Borne '


Lees ook