expostbus51


MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Mededeling aan de redacties

Persbericht ministerie van BZK

2 november 1999

Mededeling aan de redacties

De raadsman van de heer Peper en mevrouw Kroes heeft vandaag een brief met de volgende inhoud gestuurd aan de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad.

'In het Algemeen Dagblad van donderdag 28 oktober 1999 en zaterdag 30 oktober 1999 zijn artikelen gepubliceerd die betrekking hebben op mijn cliënten, de heer Peper en mevrouw Kroes. Aangezien deze publicaties ten aanzien van hen als onzorgvuldig en onrechtmatig moeten worden aangemerkt, hebben zij mij verzocht daarop te reageren.

De feiten, die in deze artikelen worden genoemd en waar u de conclusie aan verbindt dat de heer Peper en mevrouw Kroes misbruik hebben gemaakt van gemeenschapsgeld - niet anders dan te kwalificeren als fraude - zijn onjuist. Die conclusie en kwalificatie zijn ten opzichte van de heer Peper en mevrouw Kroes onrechtmatig.

Na uw reactie zullen de heer Peper en mevrouw Kroes zich beraden op eventuele volgende stappen, waaronder het mogelijk vorderen van schadevergoeding. In dat geval zal de opbrengst worden bestemd voor het Dikhuidenverblijf van de Diergaarde Blijdorp'.

Nadere inlichtingen bij: M.L. Matthijsse, telefoon 070 - 3026024

EINDE MEDELING AAN DE REDACTIES

02 nov 99 11:02

Zoekwoorden:

Deel: ' Advokaat Peper en Kroes schrijft hoofdredactie AD '
Lees ook