Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Woningcorporaties en zorginstellingen kopen gezamenlijk stroom in

Initiatief woningcorporaties leidt tot 8 miljoen besparing Aedes vereniging van woningcorporaties heeft in samenwerking met Arcares, de brancheorganisatie van verzorgingshuizen, een contract gesloten met het nieuwe energiebedrijf Spark Energy voor de levering van elektriciteit. Het contract gaat op 1 januari 2002 in en levert de bij het project Woon Energie aangesloten woningcorporaties en verzorgingshuizen volgend jaar een besparing op de energielevering van bijna 30 procent op.

"Door bundeling van de energievraag wordt op jaarbasis een besparing van 8 miljoen gulden voor woningcorporaties en zorginstellingen gerealiseerd", zegt voorzitter Willem van Leeuwen van Aedes, die samen met een twintigtal woningcorporaties initiatiefnemer is van het project Woon Energie. In eerste instantie heeft het contract met Aedes betrekking op het stroomgebruik van de aangesloten woningcorporaties, studentenflats en de verzorgingshuizen die van een corporatie huren. Ook zorginstellingen die zijn aangesloten bij Arcares doen mee aan deze energiebundeling. Het gaat daarbij om een totaal volume van 235 miljoen kWh per jaar, evenveel als het energieverbruik van een stad als Almere.
De voordelen van energiebundeling zijn in 2002 nog niet beschikbaar voor individuele huurders, maar zijn wel direct merkbaar voor bewoners van complexen zoals (studenten)flats. Indien de energieprijs is verrekend in de servicekosten (dus levering via een centrale meter) krijgen de bewoners vanaf 1 januari 2002 een lagere rekening gepresenteerd.

Besparing energie komt ten goede aan de zorg
In de Meerjarenafspraken die Arcares met de overheid heeft afgesloten, is onder andere vastgelegd dat de leden van Arcares tot besparingen zullen komen in de materiële kosten (waaronder energiekosten) van de instellingen. De besparingen kunnen worden ingezet voor het uitbreiden van het aantal handen aan het bed. De liberalisering van de energiemarkt heeft hiervoor nieuwe kansen geschapen. Het nu gesloten contract biedt de leden van Arcares een goede mogelijkheid die kansen te benutten.

Bundeling energievraag levert huurder in 2004 flink voordeel op Aedes is verder volop bezig met de voorbereidingen om de energievraag te bundelen voor de vrije energiemarkt in 2004. Inmiddels hebben ruim 360 woningcorporaties, die 1,8 miljoen woningen beheren, zich hiervoor aangemeld. "De liberalisering van de energiemarkt, biedt de woningcorporaties kansen een strategische rol te spelen bij de levering van energie. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de betrokken corporaties de energie tegen een voordelig tarief doorleveren aan huurders", aldus Van Leeuwen.

Over Spark
Voor Spark Energy is dit de tweede grote order in korte tijd. Onlangs nog sloot de Metaalunie voor 1100 aangesloten metaalbedrijven een energiecontract met Spark Energy. Met dit contract is Spark Energy hard op weg de derde energieleverancier in Nederland te worden.

Aedes vereniging van woningcorporaties heeft zo'n 700 leden die gezamenlijk circa 2,3 miljoen woningen beheren.

Deel: ' Aedes contract met Spark Energy voor levering electriciteit '
Lees ook