AEGON

PERSBERICHT

AEGON ONTVANGT LICENTIE VOOR LEVENSVERZEKERINGSACTIVITEITEN IN CHINA

De AEGON Groep is verheugd te kunnen mededelen dat een licentie is ontvangen van de China Insurance Regulatory Commission om in China een 50/50 joint-venture op het gebied van levensverzekeringen op te zetten. Deze licentie is verleend aan een dochteronderneming van Transamerica, onderdeel van de AEGON Groep.

"Dit is een belangrijke stap in onze strategie voor de Aziatische markt en wij gaan nu enthousiast verder met onze voorbereidende werkzaamheden", zegt Kees J. Storm, voorzitter van de Raad van Bestuur. "De Chinese markt groeit snel. Deze markt heeft een groot potentieel met naar verwachting het hoogste groeipercentage in Azië voor het komende decennium. Wij hebben in Europa en Amerika uitstekende samenwerkingsverbanden opgebouwd door kennis en ervaring uit te wisselen en wij willen deze aanpak ook in China voortzetten."

De AEGON Groep beschouwt deze mogelijkheid als een investering voor de lange termijn en wil actief deelnemen aan het ontwikkelen van de markt voor levensverzekerings- en pensioenproducten.

In eerste instantie biedt de licentie de joint-venture de gelegenheid individuele levensverzekeringen te verkopen in één stad in China. De komende jaren zullen deze activiteiten naar verwachting kunnen worden uitgebreid. Momenteel vinden er besprekingen plaats met een aantal prominente Chinese ondernemingen. De AEGON Groep verwacht de onderhandelingen in de loop van 2002 te kunnen afronden.

Den Haag, 25 september 2001

Voor nadere informatie:
AEGON N.V. Group Communications Investor Relations (070) 344 83 44 (070) 344 83 05

Voor achtergrondinformatie verwijzen wij naar onze website www.aegon.com

Deel: ' AEGON ontvangt licentie levensverzekeringsactiviteiten China '
Lees ook